Dukelská 1346, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Filozofie školy

Svobodná demokratická škola Gaudi

„Představte si školu, ve které můžete přemýšlet.“ Přesně taková by měla být škola 21. století. Gaudi chce být školou, která přemýšlení nejen umožní, ale bude jej podněcovat. 

Přemýšlení o sobě, světě okolo. V Gaudi věříme ve štěstí. Štěstí založené na tom, že vím, kdo jsem a proč jsem tady. 

Znám se, vím, co mě baví a naplňuje. 

Za podpory dospělých směřuji za svým po-voláním, posláním. 

Jsme přesvědčeni, že vzdělávání je přirozenou potřebou člověka a nedílnou součástí života. 

Úkolem školy je poskytovat podnětné a bezpečné prostředí pro svobodný rozvoj všech, kteří jsou součástí školy. 

V Gaudi věříme na radost ze vzdělávání. Každé téma je možné podat tak, aby bylo zajímavé a dávalo smysl. Víme, že pokud se učíme, co nás zajímá, tak nás učení baví a naplňuje. Získané znalosti, dovednosti pak zůstávají a mohou být použity a dále rozvíjeny. 

Dospělí a děti? Věříme ve vzájemný respekt, úctu a partnerství. 

Lekce připravujeme s ohledem na zájem a potřeby dětí, výuka přirozeně reaguje na dění ve škole a společnosti. Témata uvádíme do souvislostí, vytváříme komplexní obraz. 

Již téměř 30 let v naší zemi budujeme svobodnou a demokratickou společnost. V Gaudi jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba se tyto dovednosti učit a rozvíjet od dětství. 

O dění ve škole spolu-rozhodují dospělí s dětmi. Na pravidelných setkáních se učíme formulovat a prezentovat své názory a rozvíjet je v diskusi s ostatními. Nasloucháme druhým a rozhodujeme se s ohledem na společný prospěch.