Dukelská 1346, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Koncepce výuky

Svobodná demokratická škola Gaudi

Naše škola vychází z následujících hodnot a charakterizují ji:

  • Důvěra. Věříme v potřebu celoživotního vzdělávání a růstu vycházející z vnitřní motivace.
  • Svoboda. Svoboda je u nás spojena se zodpovědností.
  • Zaujetí a vášeň. Nejlepším východiskem pro učení je vnitřní motivace a vědomí smyslu, tehdy studium provází hluboký ponor a vášeň.
  • Štěstí. Důležitým předpokladem pro pocit osobního štěstí je žít a pracovat ve prospěch svůj i společenství, ve kterém žijeme.
  • Partnerství a respekt. Budujeme vztahy založené na partnerství, vzájemné úctě a respektu k odlišnostem.
  • Demokratické procesy. Každý ve škole má jeden hlas, děti a dospělí spolu vytvářejí i naplňují pravidla školy.

V Gaudi se inspirujeme konceptem svobodných demokratických škol a jsme součástí české Asociace svobodných demokratických škol. Zásadní je přijetí zodpovědnosti za vlastní vzdělání a v širším kontextu vlastní život.

Studenti a učitelé jsou si rovni a spolupodílejí se na vytváření a naplňování pravidel. Demokracii se učíme od dětství, v dospělosti plynule navazujeme na již vybudované dovednosti a schopnosti.

Ale i frontální výuka je u nás v pořádku, pokud dává smysl a hodí se pro dané téma, aktuální potřebu.

Škola Gaudi je nestátní základní škola, která je zařazená v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Východiskem koncepce školy je dokument Školní vzdělávací plán vycházející z Rámcového vzdělávacího plánu.

Tento závazný dokument Ministerstva školství je dostatečně návodný a zároveň poskytuje prostor pro odlišnosti různých konceptů vzdělávání jako je Waldorf, Montessori, Začít spolu a další.

Součástí školy je i školka, taktéž zařazená do rejstříku MŠMT. Je přirozeně v souladu s koncepcí a hodnotami školy Gaudi a představuje tak ideální předstupeň pro základní vzdělávání na naší škole.