Dukelská 1346, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Výsledky přijímacího řízení

Svobodná demokratická škola Gaudi

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY A VÝSLEDKY ŘÍZENÍ O PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – DENNÍ DOCHÁZKA 

V souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy seznam uchazečů:

Naplnil rozhodující kritéria pro přijetí:

202177

202178

202179

202180

202181

202182

202184

202185

202186

202187

202188

202189

Nenaplnil rozhodující kritéria pro přijetí:

202183

Poučení:

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné ve čtvrtek 18. 5. 2022 v době od 10:00 do 12:00 hod v sídle školy.

Na webových stránkách školy je zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení (PŘIJAT/NEPŘIJAT) u každého uchazeče. 

Rozhodnutí o PŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o studium emailem do 5.5.2022.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o studium emailem do 5.5.2022.

O výsledcích přijímacího řízení pro děti v režimu individuálního vzdělávání budete informováni emailem průběžně dle účasti na přijímacím řízení.

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

ředitelka školy

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY A VÝSLEDKY ŘÍZENÍ O PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy seznam uchazečů:

Naplnil rozhodující kritéria pro přijetí:

202190

202191

202192

202193

202194

202195

202196

202197

202198

202199

202200

202201

202202

202205

202206
202207

202208

Nenaplnil rozhodující kritéria pro přijetí:

202203

202204

202209

Poučení:

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné ve čtvrtek 18. 5. 2022 v době od 10:00 do 12:00 hod v sídle školy.

Na webových stránkách školy je zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení (PŘIJAT/NEPŘIJAT) u každého uchazeče. 

Rozhodnutí o PŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o studium emailem do 20.4.2022.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o studium emailem do 20.4.2022.

O výsledcích přijímacího řízení pro děti v režimu individuálního vzdělávání budete informováni emailem průběžně dle účasti na přijímacím řízení.

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

ředitelka školy