Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Časté dotazy

Svobodná demokratická škola Gaudi

Zde najdete odpovědi na ty nejčastější dotazy, které nám pokládáte.

Kolik je ve škole a školce dětí, přijímáte nové?

Ve škole je v současné době 20 dětí od 1. do 7. třídy. Od školního roku 2020/2021 přijmeme 15 nových dětí k dennímu studiu, bližší informace naleznete zde: https://www.skolagaudi.cz/prijimani-deti/ Další děti ke studiu formou individuálního vzdělávání. Podrobnosti naleznete zde: https://www.skolagaudi.cz/domskolaci/.

Školka bude od září 2020 rovněž zapsaná do restříku MŠMT, v současné době ji navštěvuje 14 dětí a její maximální kapacita je 20 dětí. Od září 2020 tedy nabízíme ještě několik volných míst. Podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete zde: https://www.skolagaudi.cz/prijimani-deti-do-ms/.

Nabízí Gaudi možnost zápisu do školy a přezkušování dětem v individuálním vzdělávání (domácím vzdělávání)?

Ano, nabízíme rodičům a dětem s individuálním vzděláváním (domácím vzděláváním) možnost zápisu do naší školy a přezkušování v souladu s hodnotami a koncepcí naší školy. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@skolagaudi.cz.

V čem je Gaudi jiná škola? Proč by mělo právě moje dítě Gaudi navštěvovat?

Nesoutěžíme, nevymezujeme se. Chceme nabídnout smysluplnou variantu vzdělávání, která bude reflektovat potřeby na vzdělávání a život v 21. století s využitím moderních přístupů a za použití zdravého „selského“ rozumu. 

Proč? Protože v Gaudi dětem věříme. Věříme v jejich schopnosti, ve vrozenou potřebu růst, tedy i učit se. Víme o síle vnitřní motivace a jsme přesvědčeni, že klíčem k učení je vždy jeho smysluplnost. Každé dítě má své jedinečné talenty a dary a my chceme vytvářet prostor pro jejich objevování a rozvíjení. V dětech vidíme plnohodnotné bytosti a stavíme na partnerství. Jsme přesvědčení, že děti jsou schopny spolurozhodovat a nastavovat hranice společně s dospělými. Škola pro nás není jen přípravou na život, je život sám.

Jaká je výše školného?

Naše škola je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. To nám umožňuje částečné pokrytí nákladů na provoz, nikoliv však na investice, zvýšený standard výuky. Základní výše příspěvku (školného) je stanovena na 35 000,-/rok. Tedy 3 500,-/měsíčně. V případě docházky sourozenců nabízíme rodičům sourozenecké slevy a to i v kombinaci s Gaudi školkou.

Mateřská škola je od září 2020 rovněž zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Základní výše příspěvku (školného) je stanovena na 38 000,-/rok. Tedy 3 800,-/měsíčně.

Pokud je to možné, oceníme z důvodu zmenšení administrativní zátěže platbu školného v pololetní či roční platbě.

Jaká bude Gaudi školka, jaká bude výše školkovného?

Školka Gaudi vychází ze stejných hodnot a koncepce jako škola Gaudi, která na ni plynule navazuje. Školka bude stejně jako škola otevřena k 2.9.2019 a obě budou sídlit ve stejné budově. V případě školky se bude jednat minimálně v 1.roce o školku nezapsanou v rejstříku MŠMT, nicméně nabízíme rodičům a dětem 5 denní a celodenní provoz v souladu s provozem školy. Maximální počet přijímaných dětí je 15 od +/- 3 let. Přednost mají děti, které budou dále pokračovat v Gaudi ve školní docházce a sourozenci dětí, které školu Gaudi již navštěvují. Základní výše příspěvku (školkovného) je stanovena na 3800,-/měsíčně, tedy 38 000,-/rok při celotýdenní a celodenní docházce (bez nákladů na stravné). Své dítě můžete přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře.

Zvládne moje dítě přechod na „normální“ střední školu, učiliště?

Dlouholeté zkušenosti ze zahraničí a první zkušenosti v ČR ukazují, že přechod do státních škol vyššího stupně nečiní dětem žádné zásadní problémy. Pochopitelně se setkávají s odlišným přístupem jak ve výuce, tak i vyučujících. Tyto děti mnohem lépe znají samy sebe a zároveň dovedou respektovat a přijímat odlišnosti druhých bez jejich hodnocení. Jednají na základě vnitřní motivace, vědí tedy PROČ, a proto dokáží lépe zvládat odlišnosti, které s přechodem na státní školu souvisí.

V případě potřeby můžeme společně řešit i individuální požadavky (přípravy na zkoušky atp.). Pokud změníte bydliště a budete nuceni změnit i školu, připravíme hodnocení dítěte tak, aby byl pro vás přechod co nejsnadnější.

Dlouholeté zkušenosti ze zahraničí a první zkušenosti v ČR ukazují, že přechod do státních škol vyššího stupně nečiní dětem žádné zásadní problémy. Pochopitelně se setkávají s odlišným přístupem jak ve výuce, tak i např. vyučujících. Tyto děti mnohem lépe znají samy sebe a zároveň dovedou respektovat a přijímat odlišnosti druhých bez jejich hodnocení. Jednají na základě vnitřní motivace, vědí tedy PROČ, a proto dokáží lépe zvládat odlišnosti, které s přechodem na státní školu souvisí.