Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Daniela Kilduff

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role?

Průvodcování dětí vnímám jako jedno ze svých životních poslání, smysluplnou součást mého života. Jsem připravená dětem naslouchat a promlouvat k nim, poskytnout jim důvěru v jejich rozvoj a příležitosti k jeho podpoře, být plně přítomná při jejich cestě za poznáním sebe sama i okolního světa.  Věřím, že se můžeme od sebe učit a vzájemně se tím obohacovat.

Ráda budu děti podporovat a pomáhat jim v rozvoji zejména efektivní a nenásilné komunikace, respektu, sounáležitosti, morálních hodnot, soucitu, osobnosti, tělesné zdatnosti, tvořivosti, spontánnosti, kritického myšlení, ekologického smýšlení, udržitelnosti a orientaci v soudobém světě, to vše při uplatňování demokratických principů. 

V Gaudi budou mojí hlavní náplní vzdělávací oblasti na 1. stupni, zejména čtení a psaní (s prvky metody splývavého čtení Sfumato, Metoda dobrého startu), matematika, angličtina, Muzikohrátky v angličtině, konverzace v angličtině při tvoření Speak&Make&Do, Tělo a smysly (přípravka do ZŠ pro předškoláčky a přípravné období pro prvňáčky), speciálně pedagogická péče, logopedická prevence, prevence školní neúspěšnosti, příležitostně ženské kruhy. Vše budu dle možností a zájmu doplňovat hudbou, zpěvem a pohybem.

Je mi radostí být součástí školy, která se nebojí kráčet jinak, než většina jiných škol; svobodné školy, která respektuje děti a dává jim možnost volby a podílení se na jejím chodu. Zároveň oceňuji vztahy, otevřenou komunikaci a nastavení mezi průvodci navzájem a vedením školy.

V současné době jsem průvodcem v Gaudi a externistka na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, kde se ke změně v pedagogickém smýšlení a komunikaci směrem k dětem snažím motivovat i budoucí učitele. Příležitostně také lektoruji Muzikohrátky v angličtině u dětí v různých MŠ. 

Vzdělání a studium

Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem vystudovala obor Učitelství pro 1, stupeň ZŠ a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, oftalmopedii a psychopedii; doktorát jsem získala ze speciální pedagogiky. V rámci doktorského studia absolvovala studijní Erasmus pobyt ve Španělské Barceloně. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala spektrum kurzů se zaměřením na pedagogiku, speciální pedagogiku a komunikaci. Velmi mne oslovil kurz Splývavého čtení Sfumato a kurz Nevýchova. 

Studovala jsem v základní umělecké škole a dále soukromě obor housle (14 let), zde jsem také zpívala ve sboru a rok hrála divadlo. Patnáct let jsem zpívala a hrála na housle ve folklórním souboru lidových písní a tanců Vonička, se kterým jsem procestovala velkou část Evropy. 

Profesní zkušenosti

(Speciálně) pedagogickou praxi jsem absolvovala v MŠ a ZŠ pro děti s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb v rámci své specializace, dále ve Speciálně pedagogických centrech pro zrakově postižené (Praha, Ostrava, Zlín, Litovel), a také v logopedické ambulanci. Během studia jsem po dobu jednoho roku byla dobrovolnicí volnočasových aktivit u dítěte s Downovým syndromem. Příjemnou pedagogickou zkušeností mi bylo průvodcování v jedné lesní mateřské škole a příprava skupiny předškoláků do školy Metodou dobrého startu. Nepravidelně realizuji zmíněné Muzikohrátky v angličtině u dětí předškolního věku. Můj pedagogický a osobní růst významně ovlivnilo vychovávání vlastního syna, kterého vnímám jako svého zásadního učitele.

Od roku 2017 jsem působila jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty na Ostravské univerzitě. V letech 2016-2017 jsem vyučovala na vysoké škole v polské Wroclavi. V období let 2011-2014 jsem pracovala pro jako speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru, dříve jsem pracovala pro Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR na pozicích Koordinátora regionálního Centra podpory inkluzivního vzdělávání s působností ve dvou krajích (Olomoucký, Zlínský) a současně jako člen užší pracovní skupiny pro tvorbu Školních podpůrných programů. V letech 2007-2010 jsem byla zaměstnána na pozici Koordinátora speciálního testování (koncepce a modifikace testů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání. V letech 2006-2009 jsem vyučovala na Univerzitě Palackého v Olomouci na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty; rok také na Katedře aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury (tamtéž). V průběhu let 2005-2020 pracovala na několika projektech se zaměřením na speciální pedagogiku jako spoluřešitelka ((např. EU-ESF, GAČR), take jako hlavní řešitelka (Nadace Leontinka). 

Zájmy a další zkušenosti

Mým největším zájmem je rodina, jíž věnuji převážnou část svého volného času. Miluji zpěv a hraní si s hlasem, intuitivní a sdílenou improvizaci. Ráda hraji na housle, ukulele a kytaru, trávím čas v přírodě, čtu, sdílím, hloubám, nořím se do studené vody, běhám, chodím naboso, cvičím jógu, rozvíjím svoje zrakové funkce, věnuji se svému osobnostnímu a duchovnímu růstu, pěstování rostlin, výrobě autorských šperků a dalším kreativním rukodělným činnostem, ekologii, udržitelnosti, zdravému obouvání, lidským právům, tradičním způsobům a pojetím života, možnostem upevňování zdraví, plavání, tanci, benefičním aktivitám (podpora organizace Amazon Watch, dříve benefiční koncerty), dění ve světě a cestování (velká část Evropy a Nepál sama na vlastní pěst).