Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Dánsko, Naestved Fri Skole

Svobodná demokratická škola Gaudi

Navštívila jsem státní svobodnou školu ve městě Naestved. Škola je devítiletá, má dvacetipětiletou tradici. Zpočátku fungovala obdobně jako naše, výuka stála na svobodné volbě, avšak po změně legislativy, pod tlakem závěrečných zkoušek a rodičů se její ráz postupně proměnil a lekce jsou pro žáky zčásti povinné. Výuka žáků tak probíhá ve třech režimech. Nejmladší žáci (1. – 3. třída) jsou první skupinou. Ta se učí dle rozvrhu, přičemž hodně času tráví venku a učení probíhá formou her. Druhá skupina (4. – 7. třída) žáků je vedena k sebeřízenému vzdělávání, žáci si volí předměty a v rozvrhu mají vyčleněn čas pro vlastní sebeřízené vzdělávání a osobní projekty. Poslední skupinou jsou nejstarší žáci (8. – 9. třída), kteří se připravují na závěrečné zkoušky, které jsou rozhodující pro další stupeň vzdělávání. Součástí života školy jsou demokratické principy, všichni žáci se denně schází v kruhu a jednou týdně je kruh, kdy se diskutuje a hlasuje o návrzích, o nových pravidlech, výletech apod. Spory mezi žáky či porušování pravidel školy je řešeno pomocí smírčích setkání vedených průvodci spolu s dětmi.

Inspirací jsem získala ve škole mnoho. Oslovilo mě prostředí školy, podnětná zákoutí i venkovní prostor, propracovaná vnitřní pravidla, efektivní vedení smírčích setkání, přátelská atmosféra. V rámci sebeřízeného vzdělávání tvořili učitelé spolu s žáky individuální dohody, žáci si stanovovují cíle na určité období, kterých mají záměr dosáhnout. 

Po návratu jsem se zapojila do již existujícího smírčího týmu u nás ve škole, kde spolu s průvodci i dětmi nastavujeme smírčí proces, který stojí na základech nenásilné komunikace, a vedeme smírčí setkání. Dále jsem pořídila některé z pomůcek, které jsem viděla v Dánsku, např. logická hra Othello má u dětí velký úspěch.  Celkově bylo pro mě důležité vidět a zvědomit si, že jsme jako Gaudi na cestě, že život ve svobodné škole je živý, že je důležité být stále otevřený změnám a potřebám dětí.

Kristýna Nováčková

Na ranním kruhu