Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Domškoláci

Svobodná demokratická škola Gaudi

Kapacita pro IV je pro školní rok 24/25 velmi omezena, budeme přijímat děti pouze v řádu jednotek.

Podmínky pro přijetí dítěte v individuálním vzdělávání:

1. Vyplnění dotazníku pro zájemce. 

2. Absolvování osobního pohovoru před samotným zápisem dle dohodnutého termínu.

3. V případě nástupu dítěte do 1. třídy absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu.

4. Podpis Smlouvy o vzdělávání, úhrada příspěvku pro studium v individuálním vzdělávání.

Organizace osobních pohovorů PŘED zápisy

Po zaslání kontaktního emailu, vyplnění dotazníku se s Vámi spojí zástupce školy a dohodnete se na termínu setkání.

Organizace zápisu

Zápisy do 1. třídy probíhají dle vývoje aktuální situace , o termínu Vás budeme informovat.

Zápis představuje poslední nezbytný krok k přijetí Vašeho dítěte do Gaudi. Jeho součástí budou formální náležitosti procesu přijetí dítěte.

K zápisu si prosím přineste: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte.

Místo konání: Základní škola Gaudi, s.r.o., Ostravská 77, Příbor

Podmínky pro studium v individuálním vzdělávání

  1.  Rodina souzní s hodnotami a konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup školy.
  2. Podmínky pro individuální vzdělávání zajišťují zákonní zástupci dítěte. K nim patří:
    1. vypracování individuálního plánu vzdělávání,
    2. nezbytné materiální podmínky zajistí zákonný zástupce dítěte na své náklady.
  3. Individuální vzdělávání bude schváleno po osobním pohovoru s dítětem a jeho zákonnými zástupci (případně dospělými osobami žijícími ve stejné domácnosti). Zákonný zástupce dítěte doloží důvody k této formě vzdělávání dle školského zákona a to nejpozději 5 pracovních dní před osobním pohovorem.
  4. Přezkušování probíhá v duchu hodnot školy Gaudi na půdě školy, přezkušující je členem týmu Gaudi. Jednou z možností je přezkoušení formou portfolia.
  5. O přijetí a schválení individuálního vzdělávání dítěte rozhoduje ředitel školy.
  6. Roční školné činí 4000,-, zahrnuje pravidelné přezkoušení a 2x ročně možnost individuální konzultace/návštěvy školy. Nezahrnuje náklady na pomůcky a učebnice.