Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Helena Chlebcová

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role

Do Gaudi mě zavála nová životní etapa, nástup do práce po rodičovské pauze. S malými dětmi, obohacena o nové pocity a touhy, které tříbí potřebu autentičnosti a rozvoje bez vnějších tlaků, ve vědomém (spolu)bytí a sdílení hodnot. Také profesní zvědavost a nadšené vyprávění kamaráda Vaška (průvodce v Gaudi od počátku školy) mě uchvátilo. Svobodné demokratické vzdělávání (zastřešené institucí) mi dává smysl, neboť životní události roku 2021 a dál ukazují mnohem více než dříve, které kompetence jsou pro budoucnost důležité. Podpora vnitřní motivace, (sebe)vzdělávání se bez tlaku na výkon a hodnocení, v radosti a s radostí, směřováno na rozvoj talentu jakéhokoli dítěte, to je to, co mě baví v dětech objevovat a také na tom aktivně pracovat….a kultivovat to i v sobě. 

Vzdělání a studium

Jsem vystudovaná speciální pedagožka, a kromě Gaudi se také věnuji pregraduální přípravě budoucích speciálních pedagogů a učitelů na Ostravské univerzitě. Mé zaměření je školní poradenství s ohledem na vývoj dítěte, a také proces učení i se zaměřením na děti, které jsou pro svůj handicap v dnešní společnosti stále limitovány. 

Profesní zkušenosti

Mám 12 letou praxi ve školním poradenství a to, co mě formovalo a dávalo mi smysl nejvíce, byl respektující přístup k dětem i dospělým, hledání cest tam, kde to ostatní „zabalili“ nebo se necítili dost silní cesty hledat a potřebovali podporu. Má role v Gaudi se už z principu konceptu školy proměnila, nicméně nabízím a sdílím zde know how speciální pedagožky.

Zájmy a další zkušenosti

Momentálně reorganizuji své zájmy, neboť jsme čerstvě přestěhovaní a role matky naplňuje skoro můj veškerý možný čas. Mám ale ráda tanec v různých podobách, přes 25 let jsem se věnovala tradičnímu vyjádření tance ve folklorním souboru. Také turistika a táboření, včetně volnočasového vedení dětí mi vždy byly blízké. Ráda čtu a maluji, momentálně se díky synovi věnuji studiu dinosaurů.