Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Hledáme spolupracovníky

Svobodná demokratická škola Gaudi

Základní škola Gaudi od září 2020 rozšiřuje tým a hledá:

  • učitele/ku pro 1./2. stupeň,
  • ty, co „hoří“ pro svůj obor a touží se o své znalosti, dovednosti podělit.

Jste pozitivní, empatický/á, inspirující a:

– v dětech vidíte plnohodnotné lidské bytosti, jež respektujete stejně jako dospělé a chcete stavět na partnerství a nenásilné komunikaci,

– chcete být součástí učící se a respektující školy, máte potřebu osobního i profesního seberozvoje a chuť učit se novým věcem a principům v neustále se měnících podmínkách,

– chcete být inspirátorem a empatickým podporovatelem dětí,

– umíte respektovat vzdělávací a další potřeby dětí v jimi iniciovaných činnostech,

– jste přesvědčen/a, že pravidla a hranice je možné nastavovat a realizovat společně s dětmi,

– máte ideálně pedagogickou kvalifikace pro pozici, která ji vyžaduje (učitel ZŠ).

Nabízíme možnost spoluvytvářet svobodnou demokratickou školu Gaudi (Radost), která:

– stojí na důvěře v děti, v jejich schopnosti a vnitřní motivaci,

– vytváří prostor pro objevení a rozvinutí potenciálu, talentu a tvořivosti dětí,

– je postavena na vytváření kvalitních partnerských vztahů, připraveném autentickém prostředí a na dětmi iniciovaném učení ve věkově smíšených skupinách,

– umožňuje dětem spolupodílet se na rozhodování.

Mzda je dohodou dle úvazku a druhu spolupráce.

Svůj životopis a průvodní dopis prosím zašlete na e-mail: info@skolagaudi.cz