Hledáme spolupracovníky

Základní škola Gaudi buduje tým a hledá:

  • učitele/ku pro 1./2. stupeň,
  • učitele/ku cizího jazyka (primárně angličtiny), rodilý mluvčí vítán,
  • ty, co „hoří“ pro svůj obor a touží se o své znalosti, dovednosti podělit.

Jste pozitivní, empatický/á a inspirující a:

– v dětech vidíte plnohodnotné lidské bytosti, jež respektujete stejně jako dospělé a chcete stavět na partnerství a nenásilné komunikaci,
– chcete být součástí učící se a respektující školy, máte potřebu osobního i profesního seberozvoje a chuť učit se novým věcem a principům v neustále se měnícím podmínkách,
– chcete být inspirátorem a empatickým podporovatelem dětí,
– umíte respektovat vzdělávací a další potřeby dětí v jimi iniciovaných činnostech,
– jste přesvědčen/a, že pravidla a hranice je možné nastavovat a realizovat společně s dětmi,
– máte ideálně pedagogickou kvalifikace pro pozici, která ji vyžaduje (učitel, vychovatel).

Nabízíme možnost spoluvytvářet svobodnou demokratickou školu Gaudi (Radost), která:

– stojí na důvěře v děti, v jejich schopnosti a vnitřní motivaci,
– vytváří prostor pro objevení a rozvinutí potenciálu, talentu a tvořivosti dětí,
– je postavena na vytváření kvalitních partnerských vztahů, připraveném autentickém prostředí a na dětmi iniciovaném učení ve věkově smíšených skupinách,
– umožňuje dětem spolupodílet se na rozhodování.

Mzda je dohodou dle úvazku a druhu spolupráce.

Svůj životopis a průvodní dopis prosím zašlete na e-mail: info@skolagaudi.cz