Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Holandsko, Demokratische school De Ruimte

Svobodná demokratická škola Gaudi

V dubnu 2023 jsme společně s žačkou 9. třídy navštívily Demokratische school De Ruimte ve městě Soest. Škola v letošním roce slaví 20 let své existence a je to na každodenním provozu znát. 

De Ruimte jsme záměrně volili na základě doporučení dlouholeté bývalé průvodkyně jako svobodnou demokratickou školu s dobrou praxí, která po dlouhá léta rozvíjí koncept a hodnoty sebeřízené organizace, pro společné rozhodování využívá prvky demokracie a sociokracie a pro organizaci a řízení týmů holacracy metodologii. 

Rovněž je to škola, kde jsme vzhledem k probíhající rekonstrukci nově koupeného objektu budoucí školy chtěli načerpat inspiraci v uspořádání vnitřních prostor školní budovy i venkovního prostoru. 

Mým záměrem bylo rovněž získat informace o práci v týmu a s týmem zaměstnanců školy, k výběrovému řízení nových průvodců, adaptačnímu procesu ve vazbě na výše zmíněnou praxi sebeřízené organizace. 

Od samého počátku bylo zřejmé, že inspirace ve zmíněných oblastech je jistá, bylo jen otázkou, jak v tak krátkém čase vše vnímané zachytit, strukturovat, a to bez narušení a s respektem k chodu školy, soukromí studentů. Tento aspekt byl zásadní, neboť o návštěvy v této škole je dlouhodobě velký zájem a „splynutí a nenarušování provozu“ je nedílnou součástí jakékoliv návštěvy, tedy i té naší.

Po celou dobu pobytu jsme se neustále pohybovali v celém objektu školy i vně školy. Pořídili jsme množství foto a video dokumentace a načerpali inspiraci, kterou jsme byli schopni částečně promítnout i do nově budovaného prostoru školy, sdíleli ji s ostatními členy týmu i studenty školy. Tento podzim nás čeká plánování prostor vně školy, nepochybně některé prvky budeme chtít uplatnit i zde. Ráda bych zmínila funkční rozdělení pozemku na zóny, práci s modelací terénu, ráz přírodní zahrady, komunitní zahradu, cvičební prvky, prolézačky atp. z přírodních materiálů, chov drobných zvířat. 

Účastí na chodu školy, schůzek jednotlivých týmů, individuálními rozhovory se zakladateli školy, dlouholetými členy školy i ukázkou systému Glass Frog jsme načerpali cenné podněty pro posun v oblasti sebeřízené organizace, nastavení týmů, definování rolí atp. V rozhovorech se zakladateli školy jsme se věnovali i konkrétnějším procesům v oblasti náboru, adaptace, fungování zaměstnanců, učitelů. 

Tato návštěva nám umožnila nejen získat cenné podněty z  aktuálního stínování, ale tato příležitost otevřela dveře i pro další návštěvy v budoucnu a umožnila inspiraci našimi procesy rovněž kolegům z De Ruimte. Na to jsme navázali rozhovory o možné spolupráci v rámci Erasmus +, konkrétně programu Kooperativní partnerství, a to mezi 4 evropskými demokratickými školami.

Hana Ševčíková