Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Holandsko, Sudbury School Amersfoort

Svobodná demokratická škola Gaudi

Do Nizozemska jsem vyjela s kolegyní Markétou, kde jsme navštívily Sudbury školu v Amersfoortu. Sudbury škola v Amersfoortu má školku, základní školu i střední školu. Velmi inspirující bylo setkání se spoluzakladateli školy – Christel Hartkamp-Bakker a Petr Hartkamp, kteří se podílí na zakládání Sudbury škol v Nizozemsku už od roku 2002. Škola klade důraz na to, aby si každý žák řídil svůj den sám a vybíral si, čemu se bude věnovat. Zároveň je zaměřena na to, aby žáci mohli pracovat sami nebo společně a naplno podporuje míchání věkových skupin dětí. Ve škole mě překvapilo velmi přátelské prostředí a vysoká úroveň angličtiny žáků i průvodců.

Ve škole mě zaujal postoj k spoluutváření prostředí školy. Důležitým prvkem byla stejná zodpovědnost každého žáka i průvodce, za to co se ve škole děje. Zajímavé bylo pozorovat, zda a jak jsou dodržována pravidla a jak se dále řeší případné nedodržování a porušování. Inspirující pro mě bylo i udělování licencí do některých místností, když chtěl někdo využívat ve škole něco navíc, k čemu potřeboval proškolení. 

Ze školy Sudbury v Amersfoortu jsem si přivezla nové nápady, jak lze pracovat s důsledky a jak důležité jsou. I to, jak podstatné je řešit pravidla školy a držení pevných hranic. Přivezla jsem si i několik myšlenek ohledně jiných způsobů a možností řešení konfliktů. Také nové nápady a možnosti při využívání hudební místnosti. Jak pracovat s tím, aby se hudební nástroje neničily a žáci měli možnost být proškoleni k používání těchto nástrojů.

 Gabriela Gajdošová

Holandsko, Sudbury School Amersfoort

V Nizozemsku jsem strávila týden v Sudbury school Amersfoort. Tato škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání podle modelu Sudbury. Školu navštěvují děti od 5 do 14 let. Ve škole je hlavním jazykem holandština, avšak všichni dospělí a většina dětí uměla anglicky. Každé ráno děti postupně přicházely do školy a vítaly se s průvodci i s námi. Všichni v komunitě školy jsou si rovni, mají stejná hlasovací práva a možnost přinášet do školy cokoliv, co mají rádi. Děti si samostatně řídily svůj čas ve škole mezi volnou hrou, časem na technologiích a volnou konverzací s ostatními členy komunity. 

Výuka byla ponechána volně bez jakéhokoliv tlaku či nabídky od průvodců. Ve škole jsou řešeny konflikty pomocí soudního systému JC (právní poradce/právní konzultace), který pro mě byl velkou inspirací. Konflikty jsou řešeny rovnocenně mezi všemi členy, tak aby všichni byli vyslyšeni a důsledky byly spravedlivé. 

Největší inspirací mi byl velmi strukturovaně propracovaný Sudbury systém vzdělávání a jejich Handbook, ve kterém byly sepsány všechny podrobnosti týkající se této školy. Také sebeřízení dětí, zde bylo na vysoké úrovni. Z dospělých bylo cítit, že dětem důvěřují a z dětí bylo cítit, že se věnují jejich opravdovým zájmům. Sudbury school Amersfoort mě inspiroval a podpořil ve zlepšení mých komunikačních dovedností v anglickém jazyce. V nejbližší době se chci ve škole podílet na nákupu knih týkajících se sebeřízeného a svobodného vzdělávání, které budou inspirativní nejen pro mě, ale i pro ostatní. 

Markéta Blaťáková