Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Irsko, The Wiclow Democratic School

Svobodná demokratická škola Gaudi

Demokratická škola Wicklow je velmi podobná naší škole, ale má také střední školu, takže jsem viděla, že studují i teenageři, kteří se připravují na budoucí studium. Jsou v ní obecně hlavně starší děti a méně těch mladších. Škola je otevřená již šestým rokem, takže jsem zažila především pokrok školy způsobený jejich zkušenostmi. Zpočátku používali podobný systém jako my, dávali dohromady pravidla a měli komisi, která se starala o dodržování pravidel. Postupem času zjistili, že život v tomto systému je stresující a stejně ne moc funkční, a tak vytvořili obecnou dohodu pro všechny ve škole. Dohoda je zaměřena na popis prostředí, které chtějí společně vytvořit – svobodné demokratické prostředí, kde může každý studovat a růst. Každý podepsal, že navštěvováním školy nebude škodit sobě, ostatním ani životnímu prostředí školy. Tato dohoda se zdá být dostatečná. V době mé návštěvy se také slavil Halloween, takže jsem viděla, jak se slaví tento sváteční čas v Irsku.

Velmi ráda jsem byla svědkem nového přístupu k řešení porušování pravidel nebo konfliktů ve škole. Ve škole Wicklow používají restorativní praxi na základě doporučení Marshalla Rosenberga. Během každého konfliktu se vždy nejprve snaží obě strany oddělit, aby zajistili, že už nikomu nebude způsobena škoda. Poté si najdou čas na komunikaci s každou stranou zvlášť, a pak následuje společný rozhovor v restorativní kavárně. V případě, že dítě není na tento rozhovor připraveno, může být posláno domů na pauzu, což je čas potřebný k promyšlení konfliktu a nalezení řešení. Během přestávky je učitel stále v kontaktu s dítětem a nabízí mu vedení a podporu.

Představila jsem restorativní praxi a dohodu u nás ve škole. Už jsme se pokusili vyřešit jeden konflikt s pauzou a zažili jsme pozitivní výsledky. Rádi bychom v budoucnu v naší škole vytvořili obdobnou dohodu.

Jana Závacká