Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Kristýna Nováčková

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč právě Gaudi a jaká je zde moje role

Vždy jsme si přála, aby mé děti vyrůstaly ve svobodném a vzájemně respektujícím prostředí. Syn chodil do Lesní školky, a proto jsme hledali i školu, která by mu mohla nabídnout přirozený rozvoj. A objevili jsme Gaudi a věděli, že to je ONO, že to je přesně to místo, kde chceme, aby se naše děti vzdělávaly. 

A když jsem zjistila, že do Gaudi přijímají další průvodce, neváhala jsem a přihlásila se. 

Vzdělání a studium

Po maturitě vedly mé kroky do Olomouce, kde jsem vystudovala Mezinárodní rozvojová studia. Současně jsem studovala i pedagogické minimum pro učitelství geografie.

Dále jsem se vzdělávala v oblasti globálního vzdělávání. Prošla jsem kurzy k lektorským dovednostem či programy pořádané Variantami (Člověk v tísni). V roce 2010 jsem absolvovala metodický kurz zážitkové pedagogiky prázdninové školy Lipnice. V roce 2011 jsem se zúčastnila Letní školy globálního vzdělávání ve Finsku, o rok později semináře „Play your part – Active Participation in Civil Society“ v Německu a Belgii.

V současnosti studuji tanečně-pohybovou terapii na Akademii Alternativa v Olomouci.

Profesní zkušenosti

Už během studií jsem se zapojila jako lektorka globálního rozvojového vzdělávání do neziskové vzdělávací organizace ARPOK. Jezdili jsme do škol s programy, které měly za cíl žákům představit propojenost dnešního světa, diskutovali jsme s nimi příčiny globálních problémů a hledali, jak my sami můžeme alespoň malými krůčky napomoct k jejich řešením. Už tenkrát jsem si všímala, jak moc jsou školy rozdílné, jak rozdílné může být klima ve škole, jak žáci umí či neumí spolupracovat, vyjádřit názor apod. Jak pod stejným školským zákonem to někde jde a jinde ne.

Později jsem v této organizaci začala pracovat a koordinovat vzdělávací projekty. Nejsilnější zkušeností pro mě byla pracovní cesta do afrického Beninu, kde jsme s českými, rakouskými, anglickými, brazilskými a beninskými učiteli diskutovali, jak učit globální témata, jak učit o světě. Navštívili jsme místní školy, na kterých jsem realizovala i část výzkumu pro svou diplomovou práci. Jsem spoluautorkou několika vzdělávacích metodik věnujících se globálnímu a environmentálnímu vzdělávání. Jako metodik jsem pracovala ve vzdělávacím komunitním projektu na Jesenicku. O prázdninách jsem pravidelně jezdívala jako instruktorka letní táborové akce pro náctileté – Outdoorcamp.

Během mateřské dovolené jsem si vyzkoušela, jaké to je provozovat vegetariánskou restauraci. Ta už je sice zavřená, ale naučila mě hodně o komunikaci, práci v týmu a o vlastních hranicích.

Jeden rok jsem následně strávila s dětmi v Lesním klubu u Potůčku, a to jako maminka i jako průvodce. Byla to pro mě velice cenná zkušenost, učila jsem se vnímat jedinečnost každého dítěte, naslouchat jejich potřebám i dopřát jim prostor pro rozvoj jejich talentů.

V současné době pracuji mj. jako koordinátorka vzdělávacích aktivit na Frenštátsku.

Zájmy a další zkušenosti

Mou největší láskou je má rodina. S mužem máme dvě děti, se kterými trávím většinu volného času. Máme dům se zahradou, kde se učím permakultuře, trpělivosti a vděčnosti. Mimoto ale miluji tanec, cestování a tvoření všeho druhu. Zajímám se o lidskou duši, baví mě pozorovat mé dva malé velké učitele. Nikdy mě asi nepřestane fascinovat jakými zrcadly si my lidé navzájem jsme.