Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Lenka Balcárková, DiS.

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role?

Protože mě práce s dětmi baví a naplňuje. Je to vždycky cesta, která směřuje s jistým záměrem k vytčenému cíli, který se může proměnit. Změna je jediná jistota, která funguje. Ta cesta se děje v přítomném okamžiku, a tak se často rozvětví a přinese něco neočekávaného, co při setkání s dětmi vyvstane a obohacuje všechny zúčastněné. Pak to stačí jen přijmout a věnovat tomu plnou pozornost. Takto můžeme společně objevovat, tvořit, prožívat a zkoumat co nás v danou chvíli napadne. Gaudi mě přitahuje proto, že ji vnímám jako vstřícné zázemí s podobně naladěnými lidmi. Jako prostor pro svobodné spolužití dětí a dospělých, kteří na cestě poznání prožívají radost společně. Můj přínos pro tým Gaudi vidím v nápadech při výtvarných činnostech, v rozvíjení kreativity, ve schopnosti nadchnout děti pro určitou činnost, v chuti přiblížit dětem poznání prostřednictvím názorných pokusů nebo luštěním rébusů a v trpělivosti a klidu, který ze mě vnímá okolí. Chci také uplatnit svou empatii, komunikační talent a dosavadní životní zkušenosti. Můžu dětem vyprávět pohádky podle jejich námětu a učit je hrou, názornými pomůckami nebo přímou zkušeností. Dokážu děti podpořit v jejich vlastním projektu a vyčkat až dojdou do bodu, kdy si samy řeknou o můj názor.

Vzdělání a studium

Vzdělávám se tady a teď. Mým učitelem je život se všemi situacemi, často dobrodružnými a prožitky, které přináší chvíle rozšířeného stavu vědomí.

Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu, díky které jsem si natrénovala smysl pro detail a přesnost. Pak jsem dokončila diplomovou práci na téma Řízení malé firmy na VTEŠ, kde jsem si ujasnila, že nejlepší způsob vedení týmu je, když má každý svůj prostor sebevyjádření, který naplňuje jeho potřebu seberealizace a může se rovnocenným hlasem podílet na rozhodování o záměru firmy a krocích, které k němu vedou.

Můj zájem o grafiku mě motivoval k absolvování kurzu Corel Draw.

Baví mě matematika, a tak jsem získala Osvědčení po absolvování vzdělávacího programu Škola Hejného metody pro 1. stupeň ZŠ.

Aktuálně jsem studentkou Gymnázia Jana Blahoslava a střední pedagogické školy, kde si doplňuji kvalifikaci na učitelství pro mateřské školy a vychovatelství.

Profesní zkušenosti

Vedoucí zájmových kroužků v DDM Kopřivnice

Vedoucí táborů pro Věda nás baví, skauty a DDM Kopřivnice

Učitelka na druhém stupni ZŠ

Průvodkyně v Lesním klubu Bezinka

Zájmy a další zkušenosti

Mám dceru a syna, kteří mě toho moc naučili a pořád si máme co předávat. Oba jsou už dospělí. Náš společný čas trávíme na horách, pod stanem, na kole,……, hraním deskovek ( např. Osadníci z Katanu, Krycí jména, Dixit……) Být ženou a s velkou pokorou také matkou je pro mě zásadní, naplňující a obohacující můj život.

Baví mě pobyt v přírodě. Je jedno, jestli na kole, pěšky nebo ve vodě.

Ráda kreslím a tvořím z přírodních materiálů.

Zajímám se o duchovní součást života prostřednictvím osobních prožitků, intuice, setkání s lidmi, knih ( E. Tolle, Osho, Marcelka z hor, J. Ledvinka, E. Tomáš…..) a videí (J. Dušek a jeho Duše K, dokumenty, Příznaky transformace, I. Antalii, Z. Gruberová Pohlreich, Indigový zpravodaj….).