Lenka Burgetová

Lenka Burgetová

Proč Gaudi a jaká je zde moje role

Při hledání sebe sama mi do cesty přišla škola Gaudi. Její vize a postoje mě zcela pohltily. Ve škole i školce Gaudi se dětem dostane respektu k sobě samým i druhým. Cítím velikou vděčnost za možnost být její součástí. Velice se těším na roli průvodce ve školce a školní družině. Mými největšími tahouny jsou moji dva synové, kteří jsou zrovna v tomto věku.

Vzdělání a studium

První kroky mě vedly zdravotnickým směrem. Mám ukončené studium na lékařské fakultě OU v oboru zdravotní laborant. Odbornou stránku jsem si navýšila atestací ve směru alergologie a klinická imunologie.

V současné době ukončuji první rok na pedagogické fakultě OU v oboru učitelství pro MŠ.

Profesní zkušenosti

V současné době pracuji ve firmě Laboratoře AGEL a.s. a od září se těším na práci v Gaudi.

Během letních prázdnin budu pracovat na příměstských táborech, abych se co nejlépe připravila na svou novou roli průvodce.

Zájmy a další zkušenosti

Mým největším životním zájmem se stala má rodina. Od narození prvního syna už uplyne sedm let. Byla a jsou to léta nádherná, otevřela mi spoustu dveří. O jeho výchovu jsem se až do tří let starala sama. Prošla jsem si spoustou literatury od publikací Zdeňka Matějíčka, přes Malého tyrana od Jiřiny Prekopové, až jsem se našla u knihy Respektovat a být respektován manželů Kopřivových a paní Nováčkové. Plus jsem objevila kurz Výchova nevýchovou. To vše mi otevřelo oči. Všechny starosti a obavy ze mě vyhnali a já se vydala tím správným směrem, cestou, která mi dává smysl a cítím se v ní dobře.

Být s dětmi, prožívat s nimi všechny zkušenosti, kterými si jako malí človíčkové procházejí, mi dělá radost, miluji jejich představivost, bezprostřednost, upřímnou radost i smutek.

Přála bych si, aby děti dokázali mluvit o tom, jak se cítí, aby byl vyslyšen jejich názor, a hlavně, aby cítili respekt k sobě i ke druhým.

Život s dětmi mě přivedl na myšlenku převrátit svou dosavadní existenci a pokusit se jít jiným směrem. Nevrátit se po rodičovské dovolené do laboratoře, ale pracovat s nimi. Prvním krokem bylo podání přihlášky a úspěšné přijetí ke studiu, druhým krokem je vytrvat a třetí mám v motivaci být dobrým průvodcem v tak úžasné škole. Díky Gaudi si plním svůj sen :-).