Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Marek Oliva

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role
Mé dětství bylo provázeno mnoha zákazy, příkazy. Individualita jedince byla utlačena ve jménu kolektivního všeumění. Škola Gaudi je taková škola, kterou bych si jako dítě přál tenkrát navštěvovat. Průvodci pozorují talent každého jednotlivce a pracují s ním tak, aby ho neuhasili, ale aby naopak rozdmýchali řežavé uhlíky do krásného silného ohně jejich schopností. Mou roli vidím v napojení se na děti i průvodce, starat se o to, aby ohýnek plál, aby energie všech rostla, sílila a proudila. Na téhle cestě bych rád objevoval i schopnosti své a učil se od dětí jejich bezprostřednosti. Svoboda je v Gaudi stejně samozřejmá, jako že ráno vyjde slunce.

Profesní zkušenosti
Jezdil jsem na tábory jako dítě, pak jako praktikant a posléze jako vedoucí. V dobách studia na strojírenského konstruktéra jsem tušil, že dětský svět je pro mne cesta. I když mne posléze život zavál na manažerské a ředitelské posty, stále jsem si držel kontakt s dětmi ve volnočasových aktivitách, přes kroužky, bral si na víkend děti z dětských domovů, zúčastňoval se dobrovolnických akcí pro děti. Když se mi narodil syn, byl jsem s ním 4 roky na mateřské dovolené. Kamkoliv jsme spolu přišli, tam se na nás nabalily jako magnet další děti a měli jsme zábavu. Když přišla nabídka stát se průvodcem v demokratické škole Gaudi, neváhal jsem. To dítě ve mě stále je a ve srovnání se zkušenosti ve státních školkách mi bylo jasné, že svobodná školka bez tlaku na děti je cesta i cíl.

Zájmy a další zkušenosti
Mám rad přírodu, toulání se po horách a chůzi bosky. Říká se, že Země je matka a pro mne je otec Slunce. Stejně tak jak nemohu být bez otce, neumím si představit život bez ohýnku. Naučil jsem se rozdělat oheň vždy a všude. Pak s láskou pozoruji, jak ku ohýnku přicházejí spontánně lidé, aby se ohřáli, aby do něj mohli koukat, aby si na něm udělali jídlo. Oheň sám každému přirozené velí sedět kolem něj v kruhu. Tak začíná samovolně proudit konverzace, zpěv a energie sílí a prostupuje každého stejně jako kouř. Všichni jsou uvolnění a je jim dobře v přítomnosti ostatních a v souladu s přírodou.