Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Mgr. Daniel Žídek

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role

Gaudi je pro mě místo, kde děti můžou na vlastní kůži zažívat privilegiazodpovědnost demokratického řízení, a kde se volné věkové míšení bere jako plus – jako přirozená a nezbytná součást vývojového procesu mladého člověka. Jsem toho názoru, že memorováním se faktů o dělbě moci v naší zemi v hodinách občanské výchovy, se z mladého člověka nestane morálně zodpovědný občan či prospěšný a uvědomělý člen své komunity. Stane se jím podle mě spíše tak, že na vlastní kůži zažívá a účastní se demokratického řízení ve vlastní komunitě – podobně jako je to v Gaudi. To je pár základních principů, o které jsou, dle mého, děti v tradičním školství bohužel často ochuzovány, a nakonec i důvod proč podporuji tuto, pro mě smysluplnější, cestu.

Svobodné demokratické školy pro mě představují jakýsi návrat k moudrosti našich předků, lovců a sběračů, kteří měli (a mají) po tisíciletí odzkoušeno, že děti jsou experti na samovzdělávání díky svým vrozeným instinktům. Školy typu Summerhill, Donum Felix a Gaudi podle mě všechny tyto principy respektují a hojně podněcují.

Jsem vděčný, že můžu být novým střípkem v mozaice této fascinující sebeřízené školy a jsem také šťastný, že česká společnost podporuje zřizování tohoto typu škol. Věřím, že i jí dávají principy svobodných demokratických škol hluboký smysl a vidí jejich nadmíru pozitivní dopady jak na psychosociální vývoj, tak na úroveň vnitřní motivace po celoživotním vzdělávání u dětí, které vychází z těchto škol.

Přál bych si, abych v Gaudi působil méně jako odborník dvou předmětů, ale na prvním místě jako podnětný, přínosný a laskavý člen průvodcovského týmu. Jako průvodce, který jakékoliv myšlení a argumentaci podněcuje a vše vyřčené považuje za námět k přemýšlení. Ne jako nějaké dogma, které se musíme naučit a napsat jej do testu.

Co se oborů týče, tak v Gaudi můžu nabídnout především anglický a německý jazyk (kde se cítím jako ryba ve vodě), a dále pak matematiku a informatiku. Vzhledem k mé několikaleté zkušenosti suplujícího učitele na základních školách ve východním Londýně můžu navíc nabídnout škálu aktivit z dramatické či výtvarné výchovy.

Vzdělání a studium

Jsem držitelem britské učitelské kvalifikace (UK QTS), kterou jsem získal během své poslední zahraniční praxe na tzv. secondary schools (2. stupeň ZŠ + 1. ročník SŠ) ve Spojeném království. Jsem také absolventem magisterského studijního programu Učitelství anglického a německého jazyka pro II. st. ZŠ na Ostravské univerzitě v Ostravě z roku 2010.

V roce 2013 jsem také absolvoval studijní kurz „Maths Subject Knowledge Enhancement Programme“ na University of East London zaměřený na doplnění své aprobace o matematiku (stupeň „secondary schools“) pro již kvalifikované učitele ve Spojeném království. 

Profesní zkušenosti

Před příchodem do Gaudi jsem učil angličtinu a informatiku na 1. a 2. stupni na základní škole ve Frýdku-Místku.

V roce 2014 jsem pak působil jako Supply Teacher (suplující učitel povinných předmětů) na City Academy Hackney v Londýně, a krátce předtím také jako EAL Teacher (English as Additional Language – angličtina jako další jazyk) na Acton High School v západním Londýně. Na poslední zmiňované pozici jsem pomáhal dětem, které se nově přistěhovaly do Anglie, v osvojení si angličtiny v rámci intervenčních hodin, a podílel se na jejich celkové adaptaci v jejich nové škole. 

Před touto zkušeností jsem působil jako English Teacher (učitel anglického jazyka) pro Year 9 (odpovídající 8. ročníku v českém školství) na Conisborough College, kde jsem vyučoval anglický jazyk a literaturu rodilým žákům, z nichž mnoho mělo specifické poruchy učení nebo angličtinu jako druhý jazyk. Na této pozici jsem měl také možnost pracovat jako výchovný a profesní poradce pro studenty, kteří jsou v posledním ročníku a rozhodují se o svém dalším studiu, případně o profesní budoucnosti.

Zájmy a další zkušenosti

Mám to štěstí, že s rodinou žijeme na venkově u lesa, takže většinu volného času rád trávím prací okolo domu a na zahradě. Se ženou a našimi dvěma dětmi se snažíme hospodařit a žít co nejvíce soběstačně, respektujeme principy permakulturních zahrad a podle toho to taky u nás i vypadá. 😊

V zimě a o prázdninách, kdy je času více, s chutí zalovím v knihovně po nějaké klasické beletrii (jsem fanda magického realismu), knížkách o osobním a duchovním rozvoji, které vychází ať už z východní filozofie nebo z indiánských tradic. Vždy alespoň jednou v roce se snažím absolvovat nějakou túru ve Vysokých Tatrách, kde vysoko v horách čerpám energii a užívám si sílu přítomného okamžiku.