Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Mgr. Eva Arnošt

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role?

V roce 2018 jsem byla na pracovním výjezdu v Bruselu, kde jsem se seznámila s kolegyní, která se rozhodla založit v Pardubicích školu, poněvadž si nepřála, aby se její děti vzdělávaly ve školy běžné. Už před tímto setkáním jsem cítila, že má nespokojenost se školským systémem den o dne roste.

Má dcera tou dobou navštěvovala čtvrtou třídu, a přestože byl její třídní učitel velice vstřícný a milý, systém, v němž vzdělávání probíhalo a nadále probíhá, neumožňuje dceři rozvoj, sebepoznání a seberealizaci. Z nadšeného prvňáčka se stala dívka, která chodí do školy, protože „musí“. Sbírá jedničky, ale vědění se nedostává. A pokud už si odnáší nějaké znalosti, pak jsou to jen kusé informace vytržené z kontextu bez pochopení toho, proč by je měla vlastně mít.

Myšlenka založit školu mě tak nadchla, že jsem po návratu z pracovní cesty ihned oslovila své známé s dotazem, zda by se ke mně při zakládání školy nepřidali. Záhy jsem zjistila, že se zde již vyskytují tři dámy, které se zakládáním „jiné“ školy započaly. Oslovila jsem je tedy a velice brzy se k nim přidala. Jsem za tuto možnost velice vděčná.

Ve škole se snažím zužitkovat převážně své znalosti z oblasti projektů a možnosti financování. Kromě toho bych ráda jednou ve škole žáky seznámila s důležitostí mediální gramotnosti, aktivní občanské participace a gramotnosti finanční. Zájemce bych pak ráda zasvětila do krás struktury českého jazyka či kultury mluveného projevu. Věřím, že každý má svůj talent. Ve škole Gaudi budou mít děti čas na to ho objevit.

Vzdělání a studium

Po gymnáziu jsem nastoupila na Fakultu sociálních studií do Brna – obor Sociologie a Mediální studia a žurnalistika. Studium jsem nedokončila, neboť jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Jelikož mě to od malička táhlo k učitelství, rozhodla jsem se nevrátit se na školu do Brna, ale nastoupit na nový obor.

Později jsem tak vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity – obor Česká jazyk a Občanská výchova pro 2. stupeň základní školy. Praxi jsem vykonávala na jedné ze základních škol, na níž jsem došla přesvědčení, že ve stávajícím školském systému nemohu pracovat. Mé profesní kroky tak směřovaly zcela jinam.

Profesní zkušenosti

Od svých 18 let jsem si vyzkoušela množství pracovních pozic. Mé první zkušenosti byly za barem, v zahraničí jsem pak pracovala jako uklízečka. Zažila jsem si brigádu jako externí redaktor při focení novorozeňat, pomáhala jsem s politickou kampaní, stala se provozní turistické chaty, referentkou informačního centra, vyučovala environmentální výchovu…

Když jsem při studiu pedagogické fakulty na praxi zjistila, že se oboru ve stávajícím školském systému nedokážu věnovat, začala jsem hledat své uplatnění jinde. V roce 2012 jsme s kamarádem napsali projekt a založili první sociální podnik v Kopřivnici. Od té doby se více méně pohybuji v oblasti projektů. Spolupodílela jsem se na vzniku strategie pro naše území, nyní se spolupodílím na její implementaci.

Zájmy a další zkušenosti

Mým hlavním koníčkem je nyní škola Gaudi 😊 Mimo tu mě velice baví mé dvě děti, manžel a veškerá naše zvířata, zahrada a dům. Snažím se zajímat o rozkvět obce, ve které žijeme.

Od roku 2015 provozujeme s manželem a přáteli spolek Skrojek, který si klade za cíl k rozvoji obce a dění v ní přispět. Naším největším úspěchem bylo založení komunitního sadu – dřevinu si přišlo adoptovat téměř sto nadšenců z naší obce a blízkého okolí. A když přijde okamžik klidu, velice ráda se ponořuji do světa kvalitní beletrie, do zvuků přírody či do bazénu.

Věřím, že každý má svůj talent. Ve škole Gaudi budou mít děti čas na to ho objevit.