Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role

Gaudi je pro mě splněním snu o dokonalé škole. Škole, které děti svěřím s důvěrou a radostí. Která jim dá prostor pro poznávání sebe sama, světa okolo. Je školou, kde je vítána věčná otázka PROČ, která vzbouzí chuť učit se a růst. Která nabízí autentické a podnětné prostředí, kde vztahy vycházejí ze vzájemného respektu a úcty.

Všechny své dosavadní i budoucí zkušenosti budu potřebovat na formální pozici ředitele, ale v zásadě jsem a budu jeden z členů Gaudi rodiny.

Součástí mé práce je a bude oblast vize a strategického plánování. Kladu si za cíl připravovat takové podmínky, aby škola fungovala co nejvíc k obrazu těch, kteří v ní budou trávit svůj čas. Aby do školy proudilo vše, co je k jejímu prospěchu a eliminovali jsme věci, které škole prospívat nebudou. 

Mám ráda lidi. Ráda jednám s úřady a institucemi, protože ty jsou především také o lidech. Chci zde být pro průvodce, děti i jejich rodiče, spoluvytvářet a obnovovat nitky vzájemných vztahů. Těším se na ty spokojené, ale jsem připravená naslouchat nespokojenosti a spolupodílet se na jejím řešení. Za absolutní mistrovství považuji být tam, kde je potřeba a nepřekážet, když mě potřeba není. Nesmírně se těším na naši školní demokracii. Mám ráda výzvy, řešení zapeklitého, miluji práci, pokud mi dává smysl. V Gaudi to vše platí.

Vzdělání a studium

Vystudovala jsem učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor český jazyk a literatura, hudební výchova (Ostrava, 1997). Dále pak program MBA, Liverpool John Moores University (Ostrava, 2009). A další kurzy a semináře z oblasti osobního rozvoje, výtvarných kurzů, které mě posouvají na mé cestě celoživotního vzdělávání (se).

Profesní zkušenosti

Teprve ve 4. ročníku VŠ jsem si při absolvování praxe na ZŠ uvědomila, že tradiční školství bohužel nebude nic pro mě. Proto jsem po ukončení VŠ absolvovala rekvalifikační kurz a začala jsem pracovat v IT při zavádění informačního systému SAP. Pracovala jsem v oblasti Personálního řízení, věnovala jsem se vedení projektu, týmu, návrhům a realizaci personálních koncepcí, nových produktů. Součástí mé práce byla i obchodní činnost a marketing, lektorská činnost, vzdělávání dospělých. A měla jsem to velké štěstí pracovat ve svobodné firmě. Kde je zaměstnanci dána důvěra k nalezení pozice, náplně pracovního dne. Kde je každý svobodný a zároveň zodpovědný konat ve prospěch svůj i celé firmy. Kde lidé sdílí své know-how, kde vládne činorodý ruch a spolupráce. Kde je prostor pro iniciativu, kreativitu, zápal pro věc a radost z práce. Kde lidem dává práce smysl a příspěvek jednotlivců tvoří dokonalý obraz celku. 

Zájmy a další zkušenosti

Mezi mé zájmy patří celoživotní vzdělávání (se), neziskový sektor a sociální podnikání, svoboda v práci, udržitelný rozvoj. Mou celoživotní vášní je příroda a vše, co je její součástí. S péčí o sebe sama a planetu jdou ruku v ruce i zdravý životní styl a snaha o netoxickou a bezobalovou domácnost. Celoživotně mě provází láska k hudbě, literatuře, výtvarná a tvůrčí činnost, duševní a duchovní rozvoj. S mým mužem máme dvě děti, kterým v současné době, vedle Gaudi, věnuji prakticky veškerý svůj čas.

Vím, že učit se lze velmi intenzivně, se zápalem, hlubokým ponorem a s velkou vášní a osvojené se časem stává východiskem pro další vzdělávání.