Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Mgr. Zuzana Ticová

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role

Protože vzdělávání by mělo probíhat s radostí. Protože hra je důležitou součástí učení se. Protože všichni v sobě odmalička máme touhu po poznání. Protože každý máme své oblasti zájmu, své tempo a svůj čas. Protože nejlépe se učíme, když jsme poháněni vnitřní motivací. Protože svoboda a zodpovědnost jdou spolu ruku v ruce.

A protože vše z výše zmíněného běžné školy příliš nereflektují a protože pro (nejen) své děti bych si to takto přála. Tak proto GAUDI. Na podzim roku 2017 jsem se přidala do facebookové skupiny Domácí a komunitní vzdělávání, protože učit děti/učit se jinak mě velmi lákalo.

Jen pár dní po mém přidání se do skupinky, jsem zde zahlédla Hančinu žádost o pomoc se zakládáním svobodné demokratické školy na Novojičínsku. A do tohoto projektu jsem se velmi ráda přidala. Jsem jednou ze čtyř zakladatelek, jednou součástkou do dobře fungujícího soukolí. Nemám vymezenou konkrétní roli v týmu, věnuji se tomu, co je zrovna potřeba, zajímá mě především koncept výuky. V budoucnu bych v Gaudi chtěla dětem nabízet sportovní vyžití.

Vzdělání a studium

Absolvovala jsem Masarykovu univerzitu v Brně, učitelství tělesné výchovy a přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ. V rámci tohoto studia jsem strávila 5 měsíců na studijním pobytu Erasmus v Portugalsku (FADEUP Porto).

Prošla jsem několika školeními v oblasti aktivních metod výuky a v oblasti fitness (Flowin, Cvičení pro těhotné a po porodu, Hatha jóga, Core Training, Děti na startu). Zúčastnila jsem se semináře Intuitivní hry s Peterem Živým.

Profesní zkušenosti

Před rodičovskou dovolenou jsem dva roky učila na ZŠ Studénka Butovická, kde jsem se potkávala s dětmi napříč všemi devíti ročníky nejen v předmětech své aprobace (TV, Př), ale také v anglickém jazyce, informatice, zeměpise, výtvarné výchově, ve školním parlamentu a v kroužku pohybových her.

Tato zkušenost pro mne byla nebývale důležitá, protože díky široké škále svého zápřahu jsem měla možnost pozorovat a doprovázet velké množství dětí a formoval se mi tak názor, že unifikované vzdělávání rozhodně není pro všechny tou nejlepší cestou. Už od dob studia pracuji jako fitness instruktorka a cvičitelka v různých institucích (SlimLady Brno, ASK Tatra Kopřivnice, Heidi rodinné centrum Kopřivnice).

Vedu cvičení pro dospělé i pro děti, kde v obou případech kladu důraz na to, aby pohyb byl především potěšením těla i duše. V Kopřivnici na zimním stadiónu jsem v roce 2015 založila pobočku projektu Děti na startu (FISAF), jehož filozofie mne velmi oslovila. Klade si za cíl rozhýbat předškolní a mladší školní děti, aniž by zde docházelo k jakémukoliv srovnávání či soutěžení dětí mezi sebou. Jde o všestranný pohybový rozvoj nenásilnou a hravou formou, kde jsou vítány všechny děti bez rozdílu výkonosti, tělesné stavby či talentu.

Zájmy a další zkušenosti

Nejraději trávím svůj čas s rodinou (syn, dcera, manžel). Jsme hodně outdooroví, často vyrážíme na výlety do přírody, nejlépe mimo civilizaci. Klid a zvuky přírody jsou pro mě balzámem na duši. V přírodě relaxuji a nabírám energii. Moc rádi cestujeme. Trávit část roku na cestách v exotice či v divočině je našim velkým snem.

Když mám vzácnou chvilku sama pro sebe, tak se věnuji jakékoliv pohybové aktivitě v režimu body and mind (běh, jóga, plavání…), čtu nebo relaxuji u nejrůznějšího tvoření.

Člověk se učí celý život. Velmi však záleží na okolnostech, za kterých k učení dochází.