Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Norsko, Nyskolen, Oslo

Svobodná demokratická škola Gaudi

Navštívil jsem svobodně demokratickou školu v hlavním městě. Ačkoliv původně začínala před 20 lety na stejném půdorysu jako naše škola, byla nucena přejít k částečně povinné výuce předmětů. Demokratický ráz si zachovávala především prostřednictvím velmi dobře promyšlených a strukturovaných projednávání systémových, procesních i lidských záležitostí. Rovněž si v kurikulu nechali zařazen prvek projektového vzdělávání v 6 týdenním cyklu a ve smíšených věkových skupinách, na což kladli velký důraz. Projekt byl převzat z Dánska pod názvem Heuréka.

Objevný byl způsob, jakým nechávali každého studenta zapojovat se do různých řídících funkcí v demokratickém procesu. S přihlédnutím k jejich věku je nechávali zastávat pozice vedoucího kruhu, moderátora, zapisovatele atd. Ještě podnětnější byl způsob, jakým probíhalo hlasování a k němu vedená moderovaná diskuse. Po prezentaci tématu následovaly doplňující dotazy a na ně navazovalo první hlasování, to rozhodlo o tom, jaký názor je v menšině, menšina pak měla možnost obhájit svůj postoj (včetně těch nejmladších členů), až když vyčerpala svá stanoviska menšina, nastoupila k obhajobě většina a poté následovalo závěrečné hlasování. Zajistili tak, že před hlasováním o čemkoliv proběhla patřičná diskuse a argumentace a že názory menšiny nebyly přehlušeny většinou.

Úspěšně jsme použili metodu projektového vzdělávání Heureka na škole v přírodě, na kterou jsme s Gaudi vyrazili v květnu 2023. Podařilo se zahrnout sem všechny její složky: překvapení (pokus o odhalení tématu, jímž byly Hodnoty); kooperativní hra, poznávací výlet s hodnotovými prvky, individuální dílny, hodnotový kvíz, definování obsahu hodnot a zpětná vazba na Heuréku.

Také jsme začali v naší škole využívat více technik argumetace a diskuzních fór. Miroslav Přívětivý

Kooperativní hra v projektu Heureka v parku s výhledem na fjordy v Oslu.