Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Ondřej Kadlec

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role

ZŠ Gaudi vnímám jako místo, které dává prostor k objevování okolního světa, ale také (a zejména) k objevování sebe sama. Je to místo pro vzájemné sdílení zkušeností, kde každý má svůj hlas.

Mou rolí ve škole je být dětem průvodcem na cestě takovým objevováním. Vnímám se také jako člena komunity, který rád pracuje ve prospěch celku.

Vzdělání a studium

Prošel jsem si klasickým vzděláváním přes gymnázium po pedagogickou fakultu, kde jsem vystudoval obor učitelství dějepisu a občanské výchovy pro základní školy. Myslím ale, že to zajímavější přišlo až později. Během dalšího vzdělávání jsem se setkal s mnoha přístupy, koncepty a teoriemi spojenými se vzděláváním, ze kterých bych zmínil: Active citizens, Respektovat a být respektován, formativní hodnocení, Montessori či Lídr školy.

Žádné profesní příprava však můj pohled na vzdělávání (a výchovu) neovlivnila tolik jako narození mého syna.

Profesní zkušenosti

Zkušenosti jsem sbíral ve školách státních, i soukromých. Pracoval jsem na magistrátních projektech v oblasti aktivního občanství. Zastával jsem různé pozice od učitele přes metodika prevence či lektora až po vedoucí funkce. Dlouhá léta jsem se hrál volejbal, kterému jsem se věnoval i na trenérské pozici.

Zkušenosti, které jsem na této cestě zatím načerpal, bych shrnul asi takto: Každé dítě potřebuje ke svému rozvoji bezpečné prostředí a jistotu, že na této cestě není samo. A o toto se budu jako průvodce v ZŠ Gaudi snažit.

Zájmy a další zkušenosti

Rád trávím čas se svojí ženou Kateřinou a synem Kryštofem.

Rád chodím do sauny.

Rád čtu. Pětkrát jsem přečetl Sto roků samoty.

Rád vařím a jím dobré jídlo.