Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2024/2025

Svobodná demokratická škola Gaudi

Součástí přijímacího řízení dětí do MŠ je:

  1. Návštěva Dne otevřených dveří. Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 zahajujeme v sobotu 25.11. 2023 od 10 do 14h Dnem otevřených dveří, který proběhne v prostorách Gaudi. Těšit se můžete na prohlídku školy, setkání s dětmi i dospělými, malé občerstvení (jste zváni přinést dobroty z vašich kuchyní či zahrad) a další program, který si pro vás připravily děti spolu s dospělými. 
  2. Vyplnění kontaktního formuláře zde: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/ .
  3. Absolvování besedy pro zájemce. Beseda se bude konat v budově školy. Termín je  8. 1. 2024 od 16:15, na besedu budete pozváni na základě vyplněného online dotazníku emailem. Pokud by vám do 5. 1. 2023 email nepřišel, prosíme, kontaktujte nás na info@skolagaudi.cz. Prosíme vás o dochvilnost a protože jsme limitováni prostorem a mladší děti besedu tzv. “neusedí”, pomůže nám, když děti tentokrát zůstanou doma. Pokud je však přesto potřebujete vzít, poprosíme vás o ohleduplnost, abychom se slyšeli, nerušili.., však víte.
  4. Absolvování osobního pohovoru. Termíny pohovorů budou plánovány na základě vstupních dotazníků v období únor-květen 2024.
  5. Jednodenní adaptační pobyt ve školce.
  6. Absolvování zápisu do MŠ, a to 7. května od 13-14h.
  7. Vyplnění nezbytné dokumentace, úhrada 2 měsíčního školného předem.
  8. V případě, že se o nás dozvíte až po besedě pro zájemce, prosíme Vás jako první krok vyplnit kontaktního formuláře zde: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-dite-do-ms/.
  9. Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy. O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte budete současně informováni mailem.