Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2022/2023

Svobodná demokratická škola Gaudi

Součástí přijímacího řízení pro děti do školky je:

1. Vyplnění kontaktního formuláře zde: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-dite-do-ms/ .

2. Absolvování besedy pro zájemce. Beseda se bude konat v budově školy, v případě nepříznivé epidemiologické situace online formou. Termín je 11. 1. 2022 od 16:15, na besedu budete pozváni na základě vyplněného online dotazníku emailem. Pokud by vám do 5.1.2022 email nepřišel, prosíme, kontaktujte nás.

3.Absolvování osobního pohovoru. Termíny pohovorů budou stanoveny na základě výsledků pohovorů v období únor-květen 2022.

4. Jednodenní adaptační pobyt ve školce.

5. Absolvování zápisu do MŠ, a to 18. května od 13-14h.

6. Vyplnění nezbytné dokumentace, úhrada měsíčního školného předem.

V případě, že jste se o nás dozvěděli až nyní, prosíme Vás jako první krok vyplnění kontaktního formuláře zde: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-dite-do-ms/.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy. O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte budete současně informováni mailem.