Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Romana Kawuloková

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč právě Gaudi a jaká je zde moje role

Gaudi je jako celý můj život, je to jakási mozaika, která postupně tvoří celek. Všechny mé kroky v životě mě měly něco naučit a někam dovést. Tomu já věřím. Po narození mých dětí nastala nová etapa v mém životě. Jako každá máma jsem pro ně chtěla to nejlepší, začala jsem se hodně zajímat o respektující výchovu, zhlédla desítky nejrůznějších minikurzů, přečetla spousty knih a vše je mi to velmi blízké a čím víc můj syn dorůstal, tím víc jsem uvažovala co dál. Naštěstí jsem se ocitla v komunitě stejně smýšlejících lidí, poznala spoustu nových přátel a tito přátelé se rozhodli založit svobodnou demokratickou školu. Byla to jasná volba, ale jelikož jsem stále nebyla připravena na to se odloučit od svých dětí, tak na mě jednoho dne vyskočila nabídka v Gaudi nakonec i pracovat. Byla jsem u samého zrodu, kde z ničeho se stvořilo opravdu něco. Gaudi je srdcovka, láska na celý život. Děti jsou zde šťastné a když jsou šťastné děti, tak naplňují štěstím i mě. Není to jen práce. A jaká je zde moje role? Jsem průvodcem životem těchto dětí v Gaudi, ale funguje to i opačně, i ony mě provázejí svým světem. Je krásné se na ně napojit a plout jejich vlnou.

Vzdělání 

Tak jako většina z nás jsem si prošla klasickým základní vzděláním. Po dokončení ZŠ jsem se neustále hledala a nakonec zvolila studium na střední zemědělské škole, prošla si střední školu ve Frýdku Místku a tam díky přístupu profesorů si začala víc věřit. Po úspěšně složeném výučním listu následovala úspěšně složená maturitní zkouška. Zde však má cesta neskončila a vydala jsem se do jediné školy v ČR s tímto zaměřením a začala studovat Šlechtění a genetiku hospodářských zvířat. Tuto školu jsem zdárně ukončila jako diplomovaný specialista v oboru šlechtění hospodářských zvířat. Pořád jsem ale nebyla „úplná“ , tak jsem se vydala do Brna na Mendlovu univerzitu obor agroekologie, zde mě ovšem zklamala studijní část (jsem spíš praktik) a bohužel jsem nezvládla dokončit víc jak tři semestry (matematika ani chemie nejsou mé hobby).

Díky Gaudi jsem se vydala úplně odlišným směrem a šla studovat pedagogiku volného času, asistent pedagoga, vychovatel. Toto studium jsem již dokončila 🙂 

Zájmy a další zkušenosti 

Mezi mé velké zájmy patří především děti, zajímám se o permakulturu, ekologii, etologii zvířat, enviromentální výchovu. Ale v podstatě mi není nic cizí, co mě zaujme, do toho se s chutí pustím.

Absolvovala jsem několik letních táborů, kde jsem fungovala jako instruktorka, vypomáhala jsem v lesní školce.

Ráda pracuji s lidmi, proto jsem i nemalou část svého života pracovala jako zástupce vedoucího v prodejně potravin nebo i jako prodavačka v řeznictví. Také jsem si na nějakou dobu zkusila pracovat v automobilovém průmyslu jako kontrolor kvality či na polishi. Nakonec jsem všude skončila jako jakýsi multifunkční pracovník, protože si troufnu nesměle říct, že se dokáži přizpůsobit rychlým změnám a ledasco se naučit.