Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Školné

Svobodná demokratická škola Gaudi

Naše základní škola je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 

To nám umožní částečné pokrytí nákladů na provoz, nikoliv však na investice, zvýšený standard výuky. Při současném počtu 30 dětí je s dětmi denně 5 zkušených průvodců/yň.

Školné při docházky do ZŠ

Základní výše příspěvku (školného) je stanovena na 3 500,-/měsíčně, tedy 35 000,-/rok. V ceně není započítána strava. 

Příspěvek můžete hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Celková částka zaplacené úhrady se tím nemění. 

Platbu prosím posílejte převodem na běžný účet školy Unicredit Bank, číslo účtu 1135124013/2700, variabilní symbol je registrační číslo dítěte, které obdržíte v rámci přijímacího řízení. 

V případě docházky sourozenců nabízíme rodičům sourozenecké slevy a to i v kombinaci s Gaudi školkou. Výše slev je pro školní rok 2020/21 stanovena takto:

1. dítě plné školné

2. dítě sleva 400,-/měsíc

3. a další dítě 700,-/měsíc