Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Školné

Svobodná demokratická škola Gaudi

Naše základní škola je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 

To nám umožní částečné pokrytí nákladů na provoz, nikoliv však na investice, zvýšený standard výuky.

Školné při docházky do ZŠ

Základní výše příspěvku (školného) je stanovena na 4 200,-/měsíčně, tedy 42 000,-/rok. V ceně není započítána strava. 

Příspěvek můžete hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Celková částka zaplacené úhrady se tím nemění. 

Platbu prosím posílejte převodem na běžný účet školy Komerční banky, číslo účtu 123-6143600297/0100, variabilní symbol je registrační číslo dítěte, které obdržíte v rámci přijímacího řízení. 

V případě docházky sourozenců nabízíme rodičům sourozenecké slevy a to i v kombinaci s Gaudi školkou. Výše slev je pro školní rok 2024/25 stanovena takto:

1. dítě plné školné

2. dítě sleva 400,-/měsíc

3. a další dítě 700,-/měsíc