Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Školné

Svobodná demokratická škola Gaudi

Naše škola je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. 

To nám umožní částečné pokrytí nákladů na provoz, nikoliv však na investice, zvýšený standard výuky. Základní výše příspěvku (školného) je stanovena na 3 500,-/měsíčně, tedy 35 000,-/rok. V ceně není započítána strava. 

Gaudi školka není zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Nicméně i zde Vám nabízíme příznivou výši školkovného. Základní výše příspěvku je stanovena na 3800,-/měsíčně, tedy 38 000,-/rok při celotýdenní a celodenní docházce (bez nákladů na stravné). 

Příspěvek můžete hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Celková částka zaplacené úhrady se tím nemění. 

Platbu prosím posílejte převodem na běžný účet školy u KB, a. s., číslo účtu 115-8092310247/0100, variabilní symbol je totožný s rodným číslem dítěte (bez lomítka). 

V případě docházky sourozenců nabízíme rodičům sourozenecké slevy a to i v kombinaci s Gaudi školkou. Výše slevy je stanovována individuálně dodatkem ke smlouvě dle aktuálních finančních možností školy.