Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Slovensko, Svobodná základní škola v Košicích

Svobodná demokratická škola Gaudi

Díky přátelskému a sdílnému kolektivu ve Svobodné základní škole v Košicích jsem mohla nahlédnout pod pokličku organizace, která má stejné poslání jako moje vysílající, a přesto se organizačně i svým zápřahem lišila. Mohla jsem být přítomná poradě, běžnému školnímu dni, exkurzi do laboratoře místní vysoké veterinární školy a také expedičnímu dni v pátek. Byla jsem tedy účastna jak pracem s kolektivem průvodců, tak interakcím mezi průvodci a dětmi a dětmi mezi sebou, v průběhu celého týdne, kdy se kolektiv dětí proměňoval.

Zaujaly mě expediční pátky integrované do týdenního plánu, také jiné (pro potřeby dané organizace efektivnější) rozvržení úkolů, garancí (směřující k holokracii). Nástroje pro komunikaci v týmu, také ukotvení pozice speciální pedagožky a psycholožky a jejich agendy.

Připravuji se na implementaci provázaného systému monitoringu učebního pokroku, pedagogické diagnostiky s ohledem na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Definování pozice speciální pedagožky v týmu.

Helena Chlebcová