Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Supervizní návštěva Evelien Prins

Svobodná demokratická škola Gaudi

Návštěvě odborníka na témata Sebeřízených organizací a principů Holokracie předcházela vzrůstající potřeba inspirace a přenosu know-how v oblastech, které jsou v naší republice a specificky ve školství v samých začátcích implementace a pouze v nemnohých organizacích. Evelien Prins jsme pozvali na základě osobní zkušenosti z absolvování půldenního školení na téma Holokracie ve spřátelené škole před 3 lety. 

Návštěvě předcházela příprava v podobě online rozhovorů, během nichž proběhlo základního mapování potřeb organizace. V rámci návštěvy jsme se v prvním dni věnovali seznámení a podrobnější analýze současného stavu, procesů a potřeb naší školy. Poté jsme vytipovali nejdůležitější témata, základní procesy organizace a sestavili konkrétní harmonogram návštěvy. 

3 dny jsme následně věnovali školení/workshopu na základní a pro naší školu využitelné principy Holokracie, součástí bylo školení informačního systému Glass Frog. Definovali jsme rovněž následné kroky pro implementaci identifikovaných změn procesů, a to především v oblasti fungování týmů, definice rolí a jejich uplatnění v každodenní praxi. Část 3. dne jsme věnovali feedbacku školení formou zpětnovazebních rozhovorů.

Další 3 dny jsme věnovali školení na téma sebeřízených organizací/škol. Součástí byla revize stávajících procesů, potřeb a příklady dobré praxe + návrhu organizačních a procesních změn či konkrétnějších kroků v dalších letech. Část 3. dne jsme věnovali feedbacku školení formou zpětnovazebních rozhovorů. 

Poslední den jsme věnovali reflexi supervizní návštěvy formou feedbacku experta směrem k týmu a týmu směrem k expertovi, vyplnění zpětnovazebního dotazníku a rovněž jsme využili metody tzv. „celebration“ z metodologie Dragon dreaming.

Velmi výrazný pokrok jsme zaznamenali ve zvědomění stávajících procesů, seznámili jsme se s příklady dobré praxe v několika holandských SDŠ s dlouholetou historií a nastínili jsme zásadních organizačních a procesních změn v naší škole, které chceme zavádět v následujícím školních roce i v dlouhodobějším horizontu. 

Celý tým hodnotil spolupráci jako maximálně přínosnou, důkazem je dohoda o pokračování spolupráce formou online konzultací s možností pravidelných supervizních návštěv v dalších letech. 

Hana Ševčíková