Zápisy 2019/2020

Podmínky pro přijetí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

1. Vyplněná předběžná přihláška k zápisu do ZŠ Gaudi. Vyplnění online dotazníku.

2. Absolvování osobního pohovoru. 

3. Neformální setkání rodin zájemců o docházku.

4. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu.

5.Podpis Smlouvy o vzdělávání, úhrada 2-měsíční platby předem.

Předběžná přihláška ke studiu

Přihlášku prosím vyplňte nejpozději do 5.4.2019 ZDE: ttps://bit.ly/2H3ndzq . Jakmile Váš dotazník zaevidujeme, pošleme Vám potvrzující email spolu s registračním číslem Vašeho dítěte spolu. Tím je Vaše přihláška považována za závaznou. Pokud tento email neobdržíte do 3 dnů od vyplnění dotazníku, prosím kontaktujte nás.

Neformální setkání rodin zájemců o docházku

13. 4. 2019 v odpoledních hodinách se vydáme na společný výlet do areálu Horečky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Společně strávený čas nám poskytne příležitost neformálně se vzájemně poznat, pro zájemce je připravena komentovaná prohlídka Stezky v korunách stromů. Podrobnosti zašleme v samostatném mailu s předstihem před termínem konání.

Organizace osobních pohovorů PŘED zápisy

Po vyplnění přihlášky si v tabulce termínů vyberete volný termín osobního pohovoru a zaregistrujete se pod registračním číslem, které jste obdrželi po vyplnění předběžné přihlášky v samostatném emailu.

Na pohovor se dostavte spolu s druhým zákonným zástupcem Vašeho dítěte. Přítomnost Vašeho dítěte je velice vítaná. Můžete se připravit na neformální rozhovor, jehož cílem je osobně se poznat a zjistit, zda a nakolik dokážeme naplnit vaše představy a očekávání o studiu na naší škole. Zásadní je, aby rodina znala a souzněla s hodnotami a konceptem Gaudi a sdílela alternativní pedagogický přístup školy. S registračním číslem dítěte si prosím vyberte vhodný termín na pohovor ZDE: https://bit.ly/2W0KRQe  a ten pošlete na email info@skolagaudi.cz. V případě, že Vám žádný termín nevyhovuje, spojte se s námi. V případě přihlášení více než jednoho dítěte současně stačí pouze jeden termín.

Místo konání: Luna Příbor,  středisko volného času, Dukelská 1346, Příbor, III. NP, místnost č. 22.

Organizace zápisu

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhnou v posledním dubnovém týdnu, a to v úterý 23. 4. 2019 od 9-17h.

Zápis představuje poslední nezbytný krok k přijetí Vašeho dítěte do Gaudi. Jeho součástí budou formální náležitosti procesu přijetí dítěte.

K zápisu si prosím přineste: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte.

Místo konání: Luna Příbor,  středisko volného času, Dukelská 1346, Příbor, III. NP, místnost č. 22.

Preferenční kritéria

Ve škole i školce Gaudi nám v souladu s naším školním vzdělávacím programem jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání dětí vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky a rozhodujeme dle těchto kritérií (jsou přijímány přednostně děti, které splní dané kritérium):

  1. Znalost a souznění s hodnotami a konceptem v Základní škole Gaudi. Rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup školy.  4 body (Rozhodující kritérium, 0 bodů = nepřijetí)
  2. Docházka sourozence do školy/školky Gaudi.  V rámci posilování sourozeneckých vazeb, slaďování rodinného a pracovního života jsou přednostně  přijímány děti, které mají na škole studující sourozence.  2 bodů
  3. Spolupracující rodina. Členové rodiny se účastnili vzdělávacích akcí a akcí pro děti nabízených školou (alespoň dvou) před zápisem.
    1. absolvování osobního pohovoru před zápisem – 1 body
    1. návštěva některé z akcí pořádaných školou – setkání komunity ve Vanaivanu, účast na besedě o svobodném demokratickém vzdělávání, výlet na Horečky – 1 bod
  • V případě převisu poptávky a nejednoznačnosti kritérií bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti vedení školy, bude veřejné a bude pořízen videozáznam.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy. O přijetí Vašeho dítěte budete současně informováni mailem.