Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Zuzana Nedomová

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role

Vážím si míst, kde se k dětem přistupuje s citem a porozuměním. Kde se neházejí všichni „do jednoho pytle“ a dítě má díky tomu možnost rozvinout své přednosti. A Gaudi taková je. A proto jsem tu i já, jsem průvodce dětí v Gaudi školce.

Vzdělání a profesní zkušenosti

Po úspěšně dokončeném středoškolském vzdělání jsme s mužem založili rodinu. Děti rostly jako z vody, a když jsem se po více jak 5 letech rodičovské dovolené rozhodovala, co dál, uvědomila jsem si, že od dětí se mi odcházet vůbec nechce. Rozhodla jsem se stát chůvou a svého rozhodnutí nelituji, přestože možností bylo mnoho. Práce s dětmi je pro mne obohacující a věřím, že i já mám dětem co nabídnout.

Mé zkušenosti vycházejí jednak ze samostudia, mj. absolvovaný Montessori kurz, kurz výchovy Nevýchovou, jednak z výuky zkušených lektorů v Brně v centru Filiánek, z.s., kde jsem se v roce 2017 připravovala na profesi Chůvy pro děti ve věku 0–6 let. Dále pak z lehce alternativní Školičky Šídlo v Ostravě – Hrabové, kde se podobně jako v Gaudi dětem naslouchá, přistupuje se k nim s láskou a respektem a já měla tu možnost stát u jejího zrodu a pracovat zde. Mám praxi i ze soukromého hlídání dětí, prací v dětském koutku apod. Nejvýznamnějším činitelem v mých pracovních zkušenostech jsou ovšem vlastní děti, k tomu není co více dodat. A jsem za ně vděčná, protože bez nich by se můj nejen profesní život ubíral jiným směrem.

Zájmy a další zkušenosti

Svůj volný čas trávím podobně jako děti ve školce. Každodenní pobyt venku v přírodě považuji za samozřejmost, a proto si ho ráda dopřávám jak sama, tak i se svou rodinou. Doma s našimi dětmi se věnujeme všemu, co nás právě napadne – vyrábíme si z nejrůznějších materiálů, zajímáme se o chod světa, kreslíme, zpíváme, hrajeme deskové hry…
Sama tíhnu k umění – ráda kreslím, maluji, navrhuji, vše ideálně s příjemnou hudbou v pozadí 😊