Dukelská 1346, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

O školce

Svobodná demokratická škola Gaudi

Školka Gaudi vychází ze stejných hodnot a koncepce jako škola Gaudi, která na ni plynule navazuje. Jsou jimi vzájemný respekt, důvěra, laskavá podpora přirozeného vývoje dítěte. Mateřská škola sídlí ve stejné budově jako škola Gaudi a přináší tak s sebou výhody přirozeného setkávání dětí, sourozenců od 3 do 15 let. 

Mateřská škola Gaudi je zapsaná v rejstříku MŠMT a nabízí tak možnost absolvování povinné předškolní docházky. Provoz školky je od 7:30 do 16 hodin. Maximální počet dětí je 20, v současnosti nabízíme ještě několik volných míst pro děti ve věku od +/- 3 let. Přednost mají děti, které budou dále pokračovat v Gaudi ve školní docházce a sourozenci dětí, které školu Gaudi již navštěvují. 

V současné době děti v Gaudi školičce provází 3 průvodkyně a 1 průvodce. S láskou, respektem, individuálním přístupem.

Základní výše příspěvku (školkovného) je stanovena na 3800,-/měsíčně, tedy 38 000,-/rok při celotýdenní a celodenní docházce (bez nákladů na stravné).

Vaše dotazy a podněty pište na info@skolagaudi.cz