Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

O školce

Svobodná demokratická škola Gaudi

Školka Gaudi vychází ze stejných hodnot a koncepce jako škola Gaudi, která na ni plynule navazuje. Mateřská škola sídlí ve stejné budově jako škola Gaudi a přináší tak s sebou výhody přirozeného setkávání dětí, sourozenců od 3 do 15 let. 

Mateřská škola Gaudi bude s účinností od 1.9.2020 zapsaná v rejstříku MŠMT a nabídne tak možnost absolvování povinné předškolní docházky. Provoz školky je od 7 do 16 hodin. Maximální počet dětí je 20, pro školní rok 2020 nabízíme ještě několik volných míst pro děti ve věku od +/- 3 let. Přednost mají děti, které budou dále pokračovat v Gaudi ve školní docházce a sourozenci dětí, které školu Gaudi již navštěvují. 

Základní výše příspěvku (školkovného) je stanovena na 3800,-/měsíčně, tedy 38 000,-/rok při celotýdenní a celodenní docházce (bez nákladů na stravné).

Vaše dotazy a podněty pište na info@skolagaudi.cz