Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

O školce

Svobodná demokratická škola Gaudi

Školka Gaudi vychází ze stejných hodnot a koncepce jako škola Gaudi, která na ni plynule navazuje. Jsou jimi vzájemný respekt, důvěra, laskavá podpora přirozeného vývoje dítěte. Mateřská škola sídlí ve stejné budově jako škola Gaudi a přináší tak s sebou výhody přirozeného setkávání dětí, sourozenců od 3 do 15 let.

Mateřská škola Gaudi je zapsaná v rejstříku MŠMT a nabízí tak možnost absolvování povinné předškolní docházky. Školka je otevřená od 7:30 do 16 hodin. Maximální počet dětí je 20. Při přijímání mají přednost děti, které budou dále pokračovat v Gaudi ve školní docházce a sourozenci dětí, které školu Gaudi již navštěvují.

V současné době děti v Gaudi školce provází 3 průvodkyně a 1 průvodce. S láskou, respektem, individuálním přístupem. Kdo v naší děti provází najdete ZDE

Základní výše příspěvku (školkovného) je stanovena na 4500,-/měsíčně, tedy 45 000,-/rok při celotýdenní a celodenní docházce (bez nákladů na stravné).

Vaše dotazy a podněty pište na info@skolagaudi.cz