Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Výsledky přijímacího řízení

Svobodná demokratická škola Gaudi

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy seznam uchazečů:

Naplnil rozhodující kritéria pro přijetí:

202134

202135

202136

202137

202138

202139

202140

202144

202147

202148

202149

202150

202151

202152

202153

202154

202155

202156

Nenaplnil rozhodující kritéria pro přijetí:

202145

202157

Poučení:

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné ve čtvrtek 6. 5. 2021 v době od 10:00 do 12:00 hod v sídle školy.

Na webových stránkách školy je zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení (PŘIJAT/NEPŘIJAT) u každého uchazeče. 

Rozhodnutí o PŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o studium emailem do 6.5.2021.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o studium emailem do 6.5.2021.

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

ředitelka školy

VÝSLEDKY ŘÍZENÍ O PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy seznam uchazečů:

Přijati k docházce:

202141

202142

202143

202029

202011

Nepřijati k docházce:

202146

202158

202159

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

ředitelka školy