Výsledky přijímacího řízení

SEZNAM DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy seznam dětí:

Naplnili rozhodující kritéria pro přijetí:

201904

201916

201917

201918

2019024

201948

201952

201953

201954

201955

2019059

Nenaplnili rozhodující kritéria pro přijetí:

201921

Poučení:

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v pátek 3. 5. 2019 v době od 8:00 do 10:00 hod v SVČ Luna, Příbor. dveře č. 22.

V pondělí 6. 5. 2019 bude zveřejněn seznam dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení (PŘIJAT/NEPŘIJAT) u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě (na webu školy).

Rozhodnutí o PŘIJETÍ dítěte obdržíte emailem do 5 pracovních dnů (nejpozději do 10.5.) pod přiděleným registračním číslem s  kvalifikovaným elektronickým podpisem ředitelky školy.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ dítěte bude odeslán do 5 pracovních dnů (nejpozději do 10.5.) dopisem do vlastních rukou na doručovací adresu.

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

ředitelka školy

VÝSLEDKY ŘÍZENÍ O PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy seznam uchazečů:

Přijati k docházce:

201919

201920

201923

201926

201933

201938

201941

201942

201945

201963

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

ředitelka školy

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ŠKOLKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka školy rozhodla ve věci zápisu do školky pro školní rok 2019/2020 takto:

Přijati k docházce:

201904

201905

2019024

2019025

2019028

2019029

2019039

2019043

2019046

201954

201955

2019056

2019057

2019058

2019059

2019060

2019061

2019062

Nepřijati k docházce:

2019022

2019037

2019047

2019051

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

ředitelka školy