Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Výsledky přijímacího řízení

Svobodná demokratická škola Gaudi

SEZNAM DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Naplnili rozhodující kritéria pro přijetí:

202002

202005

202007

202008

202010

202011

202012

202015

202016

Nenaplnili rozhodující kritéria pro přijetí:

Poučení:

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v úterý 5. 5. 2020 v době od 10:00 do 11:00 hod v sídle školy.

Kopii rozhodnutí o PŘIJETÍ dítěte vám rádi zašleme na vyžádání emailem do 5 pracovních dnů (tj. nejpozději do 12. 5. 2020) pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ dítěte bude poslán do 5 pracovních dnů (nejpozději do 12.5.) dopisem do vlastních rukou na doručovací adresu.

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

ředitelka školy