Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Přihlásit dítě do MŠ

Svobodná demokratická škola Gaudi

Milí rodiče,
těší nás Váš zájem o naši školu a školku a děkujeme za projevenou důvěru. Tato předběžná přihláška slouží k nástupu do 1. ročníku, přestup z jiné školy do školy Gaudi, a také k přihlášení dítěte do školky Gaudi.

Děkujeme Vám za Váš čas i pravdivost při vyplňování tohoto dotazníku. Po vyplnění dotazníku se Vám ozveme.
Tým ZŠ a MŠ Gaudi.


    Prosíme o uvedení čísla 0-9 bez teček, 0 označuje Gaudi školku.

    Souhlasí s případnou docházkou do Základní školy Gaudi druhý zákonný zástupce dítěte (Váš manžel / manželka, bývalý nebo současný partner / partnerka, biologický otec / biologická matka dítěte)? Pro podepsání smlouvy o docházce do Základní školy Gaudi jsou třeba podpisy obou zákonných zástupců dítěte. Předcházíme tím faktu, že při odluce partnerů (rozvod aj.) může dojít ke konfliktům ohledně stylu výchovy dítěte. V krajních případech tyto konflikty mohou vyústit v soudní jednání nebo jednání na odboru sociálních věcí a k průtahům při rozvodových řízeních. Tyto případné střety jsou mírnější, pokud jsou partneři v souladu ohledně způsobu plnění povinné školní docházky a docházky k nám.
    anone