Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Mgr. Andrea Bajnarová

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč Gaudi a jaká je zde moje role

Jsem učitelka, která chce učit jinak. Učit s pochopením, soucitem a láskyplným přístupem. Všechno společně objevujeme tak dlouho, dokud to prostě nevyřešíme. Podporuji, učím individuálně a nediktuji, žáci k poznání hledají vlastní cestu. Takovou, která jim vyhovuje. Mým hlavním cílem je být dětem kamarádkou a společně s nimi objevovat, jak úžasný je náš mateřský český jazyk. Proto je Gaudi to pravé místo k opravdovému soužití dětí, dospělých, vědomostí a dovedností, kterého chci být součástí.

Mou rolí v Gaudi je doprovázet děti na cestách krajinami českého jazyka, literatury, komunikace a dějepisu. Společně budeme rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti, čtenářskou gramotnost a kritické myšlení.

Vzdělání a studium

Už jako malá jsem snila o tom, že jednou budu učitelka. A protože mě vždycky bavilo malovat a tvořit, rozhodla jsem se studovat Střední uměleckou školu v Ostravě. Studium Užité a umělecké malby jsem absolvovala s vyznamenáním v roce 2017. Následně jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zde jsem s vyznamenáním vystudovala magisterský obor učitelství českého jazyka, literatury a dějepisu pro 2. stupeň základních škol a střední školy. V současné době jsem studentkou doktorského studijního programu Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání na zmíněné fakultě. Zabývám se rozvojem čtenářské gramotnosti a didaktikou českého jazyka. 

Profesní zkušenosti 

Několik let se věnuji individuální výuce českého jazyka. Odučila jsem už stovky lekcí. Některým dětem jsem pomohla s přípravou na přijímací zkoušky na vysněnou školu, některým k vytoužené jedničce na vysvědčení.

V létě s dětmi jezdím na tábory jako oddílová vedoucí. Věnuji se i jazykovým korekturám.

V rámci vysokoškolského studia jsem se účastnila mnoha odborných konferencí. Na mezinárodní konferenci Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury jsme společně s kolegyní prezentovaly komunikační pojetí výuky třídění slovních druhů. 

Zájmy a další zkušenosti

Svůj volný čas často trávím četbou, malbou, hudbou, seberozvojem a výlety po hradech, zámcích a významných historických místech. Ráda objevuju nové věci a vzdělávám (se).  Miluji zvířátka, přírodu a každou volnou chvilku věnuji našemu papouškovi a dvěma morčátkům.