Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – ZŠ

Svobodná demokratická škola Gaudi

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY A VÝSLEDKY ŘÍZENÍ O PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 – DENNÍ DOCHÁZKA 

V souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy seznam uchazečů.

Naplnil/a rozhodující kritéria pro přijetí:

202408

202404

202407

202406

202419

202416

202412

202414

202401

202411

Nenaplnil/a rozhodující kritéria pro přijetí:

202415

202405

Poučení:

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné ve čtvrtek 23.4.2024 v době od 10:00 do 12:00 hod v sídle školy.

Na webových stránkách školy je zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení (PŘIJAT/NEPŘIJAT) u každého uchazeče. 

Rozhodnutí o PŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o studium emailem do 23.4.2024.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o studium emailem do 23.4.2024.

O výsledcích přijímacího řízení pro PŘESTUPUJÍCÍ dětí budete informování e-mailem nejpozději do 30.6.2024.

O výsledcích přijímacího řízení pro děti v režimu individuálního vzdělávání budete informováni e-mailem průběžně dle účasti na přijímacím řízení v průběhu měsíce dubna.