Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Vzdělávací koncepce

Svobodná demokratická škola Gaudi

Naše škola vychází z následujících hodnot a charakterizují ji:

Důvěra. Věříme v potřebu celoživotního vzdělávání a růstu vycházejícího z vnitřní motivace.
Svoboda. Svoboda je u nás spojena se zodpovědností.
Vnitřně motivované učení. Nejlepším východiskem pro učení je vnitřní motivace a vědomí smyslu.
Štěstí. Důležitým předpokladem pro pocit osobního štěstí je žít a pracovat ve prospěch svůj i společenství, ve kterém žijeme.
Partnerství a respekt. Budujeme vztahy založené na partnerství, vzájemné úctě a respektu k odlišnostem.
Demokracie. Školu tvoříme společně, děti i dospělí, každý dle své zralosti a zájmu spolu vytváříme i naplňujeme pravidla školy.

V Gaudi vycházíme z konceptu svobodných demokratických škol a patříme mezi zakládající členy Asociace svobodných demokratických škol.
Škola Gaudi je nestátní základní škola, která je zařazená v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Východiskem koncepce školy je dokument Školní vzdělávací plán vycházející z Rámcového vzdělávacího plánu.
Tento závazný dokument Ministerstva školství je dostatečně návodný a zároveň poskytuje prostor pro odlišnosti různých konceptů vzdělávání jako je Waldorf, Montessori, Začít spolu a další.


Součástí školy je i mateřská škola, taktéž zařazená do rejstříku MŠMT. Je přirozeně v souladu s koncepcí a hodnotami školy Gaudi a představuje tak ideální předstupeň pro základní vzdělávání na naší škole.