Přijímání dětí

Informace k přijímací řízení do školy pro školní rok 2020/2021

Součástí přijímacího řízení pro děti do školy je:

  1. vyplnění kontaktního formuláře zde: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/,
  2. absolvování besedy pro zájemce – leden 2020,
  3. vyplnění online dotazníku,
  4. osobní pohovor – únor 2020,
  5. absolvování třídenního adaptačního procesu – únor-březen 2020,
  6. v případě zápisu do 1. třídy absolvování zápisu do 1.třídy – duben 2020.

Beseda pro zájemce o docházku se uskuteční 22.1. 2020 od 16h v prostorách školy. Závazné přihlášky na besedu prosím zasílejte na adresu jana.stranska@skolagaudi.cz.