Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Přijímání dětí do ZŠ

Svobodná demokratická škola Gaudi

Doporučený postup pro přijetí dítěte do ZŠ pro školní rok 2021/2022

  1. 1.Vyplnění kontaktního formuláře zde: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/

2. Absolvování besedy pro zájemce. Beseda se bude konat v budově školy, v případě nepříznivé epidemiologické situace online formou. Termín je 12. 1. 2021, na besedu budete pozváni na základě vyplněného online dotazníku. 

3. Absolvování osobního pohovoru. Termíny pohovorů budou stanoveny na základě výsledků pohovorů. 

4. Absolvování dvoudenního adaptačního programu ve škole.

4. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu. Platí pro přijetí do 1.třídy. 

5.Vyplnění nezbytné dokumentace, úhrada měsíčního školného předem.

Doporučený postup pro přestup do 2. až 9. ročníku

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do naší školy, prvním krokem je vyplnění kontaktního formuláře ZDE: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/. Pokud se neozveme do 3 dnů od vyplnění formuláře, prosíme kontaktujte nás.

Následuje účast zákonných zástupců i dítěte na osobním pohovoru, kde se můžeme lépe poznat a to jak pro děti s denní docházkou, tak domškoláky. Na pohovor navazují adaptační dny, kdy děti a rodiče můžou strávit v 2 dny v Gaudi (neplatí pro domškoláky). Součástí je rozhovor s týmem pro nábor. 

Doporučený postup pro zápis do 1. ročníku

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do naší školy, prvním krokem je vyplnění kontaktního formuláře ZDE: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/. Pokud se neozveme do 3 dnů od vyplnění formuláře, prosíme kontaktujte nás.

Následuje účast zákonných zástupců i dítěte na osobním pohovoru, kde se můžeme lépe poznat a to jak pro děti s denní docházkou, tak domškoláky. Vzhledem k současné situaci adaptační dny pro prvňáčky letos nebudou.

Zápisy do 1. ročníku proběhnou dubnu 2021.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na našich webových stránkách. O přijetí či nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni i e-mailem.

Kritéria zápisu do 1. ročníku

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku jsou stanovená v souladu s doporučeními veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky), která jsou dostupná zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-zapisy-do-ZS_82-15-DIS-BN.pdf.

V souladu s ŠVP nám jde o vyvážený kolektiv, který co nejvíc odpovídá běžné populaci. Do prvního ročníku školního roku 2021/2022 přijímáme nanejvýš 9 dětí dle těchto kritérií:

  1. 1.Znalost a souznění s hodnotami a konceptem v Základní škole a mateřské škole Gaudi. Rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup školy.  6 bodů
  2. 2.Docházka sourozence do školy/školky Gaudi.  V rámci posilování sourozeneckých vazeb, slaďování rodinného a pracovního života jsou přednostně  přijímány děti, které mají na škole studující sourozence.  1 bod

 V případě převisu poptávky a nejednoznačnosti kritérií bude rozhodovat losování.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy. O přijetí Vašeho dítěte budete současně informováni mailem.