Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Doporučený postup pro přijetí dítěte do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Svobodná demokratická škola Gaudi

Součástí přijímacího řízení dětí do ZŠ je:

  1. Návštěva Dne otevřených dveří. Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 zahajujeme v sobotu 25.11. 2023 od 10 do 14h Dnem otevřených dveří, který proběhne v prostorách Gaudi. Těšit se můžete na prohlídku školy, setkání s dětmi i dospělými, malé občerstvení (jste zváni přinést dobroty z vašich kuchyní či zahrad) a další program, který si pro vás připravily děti spolu s dospělými. 
  2. Vyplnění kontaktního formuláře zde: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/ .
  3. Absolvování besedy pro zájemce. Beseda se bude konat v budově školy. Termín je 8. 1. 2024 od 16:15, na besedu budete pozváni na základě vyplněného online dotazníku emailem. Pokud by vám do 5.1.2024 email nepřišel, prosíme, kontaktujte nás na info@skolagaudi.cz. Prosíme vás o dochvilnost a přijďte i s dítětem, kterého by se docházka týkala. Protože jsme limitováni prostorem, prosíme vás, aby děti, kterých se docházka netýká, zůstaly doma. Pokud je však přesto potřebujete vzít, poprosíme vás o ohleduplnost, abychom se slyšeli, nerušili.., však víte
  4. Absolvování osobního pohovoru. Termíny pohovorů budou plánovány na základě vstupním dotazníků.
  5. Absolvování dvou až pětidenního adaptačního pobytu ve škole. 
  6. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu, a to 10. dubna od 13-14h. Platí pro přijetí do 1.třídy.
  7. Vyplnění nezbytné dokumentace, úhrada 2 měsíčního školného předem.
  8. Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na našich webových stránkách. O přijetí/nepřijetí dítěte budou zákonní zástupci vyrozuměni i e-mailem.

Kritéria pro přijetí ke studiu

Kritéria pro přijetí dítěte jsou stanovená v souladu s doporučeními veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky) a jsou dostupná zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-zapisy-do-ZS_82-15-DIS-BN.pdf.

V souladu s ŠVP nám jde o vyvážený kolektiv, který co nejvíc odpovídá běžné populaci. Do prvního ročníku školního roku 2024/2025 přijímáme nanejvýš 9 dětí dle těchto kritérií:

1.Znalost a souznění s hodnotami a konceptem v Základní škole a mateřské škole Gaudi. Rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup školy.  6 bodů

2.Docházka sourozence do školy/školky Gaudi.  V rámci posilování sourozeneckých vazeb, slaďování rodinného a pracovního života jsou přednostně  přijímány děti, které mají na škole studující sourozence.  1 bod

V případě převisu poptávky a nejednoznačnosti kritérií bude u zápisu do 1. ročníku rozhodovat losování.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy. O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte budete současně informováni mailem.