Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Doporučený postup pro přijetí dítěte do ZŠ pro školní rok 2022/2023

Svobodná demokratická škola Gaudi

1. Vyplnění kontaktního formuláře zde: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/ .

2. Absolvování besedy pro zájemce. Beseda se bude konat v budově školy, v případě nepříznivé epidemiologické situace online formou. Termín je 11. 1. 2022 od 16:15, na besedu budete pozváni na základě vyplněného online dotazníku emailem. Pokud by vám do 5.1.2022 email nepřišel, prosíme, kontaktujte nás.

3. Absolvování osobního pohovoru. Termíny pohovorů budou stanoveny na základě výsledků pohovorů.

4. Absolvování dvou až pětidenního adaptačního pobytu ve škole.

5. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu, a to 5. dubna od 13-14h. Platí pro přijetí do 1.třídy

6. Vyplnění nezbytné dokumentace, úhrada měsíčního školného předem.


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bohužel neproběhne Den otevřených dveří v prostorách školy, ale připravujeme pro vás foto/videodokumentaci, ve které se budeme snažit život ve škole co nejvíc přiblížit.

Pro děti na individuálním vzdělávání (domškoláky) platí výše uvedený postup vyjma adaptačního pobytu ve škole.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na našich webových stránkách. O přijetí/nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni i e-mailem.

Kritéria pro přijetí ke studiu

Kritéria pro přijetí dítěte jsou stanovená v souladu s doporučeními veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky) a jsou dostupná zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-zapisy-do-ZS_82-15-DIS-BN.pdf.

V souladu s ŠVP nám jde o vyvážený kolektiv, který co nejvíc odpovídá běžné populaci. Do prvního ročníku školního roku 2022/2023 přijímáme nanejvýš 9 dětí dle těchto kritérií:

1.Znalost a souznění s hodnotami a konceptem v Základní škole a mateřské škole Gaudi. Rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup školy.  6 bodů

2.Docházka sourozence do školy/školky Gaudi.  V rámci posilování sourozeneckých vazeb, slaďování rodinného a pracovního života jsou přednostně  přijímány děti, které mají na škole studující sourozence.  1 bod

V případě převisu poptávky a nejednoznačnosti kritérií bude u zápisu do 1. ročníku rozhodovat losování.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy. O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte budete současně informováni mailem.