Dukelská 1346, Příbor
724 615 019
info@skolagaudi.cz

Přijímání dětí

Svobodná demokratická škola Gaudi

Podmínky pro přijetí dítěte pro školní rok 2020/2021

  1. Vyplnění kontaktního formuláře zde: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/,
  2. Vyplnění předběžné přihlášky: vyplnění online dotazníku.
  3. Absolvování besedy pro zájemce. Beseda již proběhla, další termín, vzhledem k současné situaci, není.
  4. Absolvování osobního pohovoru. Další pohovory proběhnou, jakmile bude škola znovu otevřena, popř. dálkově.
  5. Absolvování adaptačního programu. Adaptační dny proběhnou pro přestupující děti, jakmile bude škola znovu otevřena. Pro nástupy do 1. třídy, byly vzhledem k situaci, zrušeny.
  6. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu. Platí pro přijetí do 1.třídy.
  7. Vyplnění nezbytné dokumentace, úhrada měsíční platby předem.

Přestup do 2. až 9. ročníku

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do naší školy, prvním krokem je vyplnění kontaktního formuláře ZDE: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/. Pokud se neozveme do 3 dnů od vyplnění formuláře, prosíme kontaktujte nás.

Jednou z podmínek k přijetí je účast zákonných zástupců i dítěte na osobním pohovoru, abychom se dobře poznali. Účast na osobním pohovoru je nutná i domškoláky, s nimiž se tak domluvíme na dalším postupu. Následuje adaptační proces, kdy děti a rodiče stráví 2 dny v Gaudi. Součástí je rozhovor s týmem pro nábor.

Zápis do 1. ročníku

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do naší školy, prvním krokem je vyplnění kontaktního formuláře ZDE: https://www.skolagaudi.cz/prihlasit-do-skoly/. Pokud se neozveme do 3 dnů od vyplnění formuláře, prosíme kontaktujte nás.

Jednou z podmínek k přijetí je účast zákonných zástupců i dítěte na osobním pohovoru, abychom se dobře poznali. Účast na osobním pohovoru je nutná i domškoláky, s nimiž se tak domluvíme na dalším postupu. Vzhledem k současné situaci adaptační dny pro prvňáčky letos nebudou.

Zápisy do 1. ročníku proběhnou od 20. do 24. dubna 2020 bez osobní účasti dítěte. Zákonný zástupce dítěte zašle přihlášku poštou na adresu školy nebo ji po předchozí domluvě doručí osobně.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na našich webových stránkách. O přijetí či nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni i e-mailem a poštou.

Kritéria zápisu do 1. ročníku

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku jsou stanovená v souladu s doporučeními veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky), která jsou dostupná zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-zapisy-do-ZS_82-15-DIS-BN.pdf.

V souladu s ŠVP nám jde o vyvážený kolektiv, který co nejvíc odpovídá běžné populaci. Do prvního ročníku školního roku 2020/2021 přijímáme nanejvýš 9 dětí dle těchto kritérií:

  1. Znalost a souznění s hodnotami a konceptem v Základní škole Gaudi. Rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup školy. 4 body
  2. Docházka sourozence do školy/školky Gaudi. V rámci posilování sourozeneckých vazeb, slaďování rodinného a pracovního života jsou přednostně přijímány děti, které mají na škole studující sourozence. 1 bod
  3. Spolupracující rodina. která se zúčastnila aspoň dvou setkání pořádaných ZŠ Gaudi (osobní pohovor před zápisem 1 bod, beseda pro rodiče, den otevřených dveří 1 bod)

V případě převisu poptávky a nejednoznačnosti kritérií bude rozhodovat losování.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod jejich registračními čísly na webových stránkách školy. O přijetí Vašeho dítěte budete současně informováni mailem.