Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – MŠ

Svobodná demokratická škola Gaudi

VÝSLEDKY ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 – DENNÍ DOCHÁZKA, INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy seznam uchazečů:

Naplnil/a rozhodující kritéria pro přijetí a byl/a přijat/a k denní docházce:

302057

302059

302062

302063

302065

302066

Nenaplnil/a rozhodující kritéria pro přijetí:

302060

302061

302067

Poučení:

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v pondělí 22.5.2024 v době od 10:00 do 12:00 hod v sídle školy.

Na webových stránkách školy je zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení (PŘIJAT/NEPŘIJAT) u každého uchazeče. 

Rozhodnutí o PŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o studium emailem do 20.5.2024.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ dítěte obdrží všichni zájemci o docházku e-mailem do 20.5.2024.

Mgr. Hana Ševčíková, MBA

ředitelka školy