Filozofie školy

„Představte si školu, ve které můžete přemýšlet.“ Přesně taková by měla být škola 21. století. Gaudi chce být školou, která přemýšlení nejen umožní, ale bude jej podněcovat. 

Přemýšlení o sobě, světě okolo. V Gaudi věříme ve štěstí. Štěstí založené na tom, že vím, kdo jsem a proč jsem tady. 

Znám se, vím, co mě baví a naplňuje. 

Za podpory dospělých směřuji za svým po-voláním, posláním. 

Jsme přesvědčeni, že vzdělávání je přirozenou potřebou člověka a nedílnou součástí života. 

Úkolem školy je poskytovat podnětné a bezpečné prostředí pro svobodný rozvoj všech, kteří jsou součástí školy. 

V Gaudi věříme na radost ze vzdělávání. Každé téma je možné podat tak, aby bylo zajímavé a dávalo smysl. Víme, že pokud se učíme, co nás zajímá, tak nás učení baví a naplňuje. Získané znalosti, dovednosti pak zůstávají a mohou být použity a dále rozvíjeny. 

Dospělí a děti? Věříme ve vzájemný respekt, úctu a partnerství. 

Lekce připravujeme s ohledem na zájem a potřeby dětí, výuka přirozeně reaguje na dění ve škole a společnosti. Témata uvádíme do souvislostí, vytváříme komplexní obraz. 

Již téměř 30 let v naší zemi budujeme svobodnou a demokratickou společnost. V Gaudi jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba se tyto dovednosti učit a rozvíjet od dětství. 

O dění ve škole spolu-rozhodují dospělí s dětmi. Na pravidelných setkáních se učíme formulovat a prezentovat své názory a rozvíjet je v diskusi s ostatními. Nasloucháme druhým a rozhodujeme se s ohledem na společný prospěch.