Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Hana Kebová

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč právě Gaudí a jaká je zde moje role?

O svobodné vzdělávání jsem se začala zajímat, když se mi postupně narodili dva synové. Zpočátku jsem hledala možnosti, kde by mohli svobodně běhat v lese ve školkovém věku, věděla jsem však, že je poté nechci dát posadit do lavic, bez možnosti volného pohybu. Klasické vyučování mi ani za mých školních let nadávalo moc smysl, ráda jsem si sebe představovala v roli kantora a vymýšlela, jak bych zajímavěji učební látku dětem podala.

Moje intenzivnější cesta za alternativním vzděláváním započala četbou literatury a nějak mě docela brzy napadlo, že by mi dávalo smysl založit lesní klub/školu pro mé syny. Což jsem nakonec uskutečnila, kluci zůstali na domškole a my se scházeli s různými domškoláky. Ale pochopila jsem, že potřebují větší kolektiv a pestřejší prostředí pro svůj rozvoj. Cesta nás zavedla právě do Gaudi, kterou jsem znala i skrz kamarádky a jejich děti. Byli jsme nadšení všichni. Jelikož jsem průvodcovala již v lesní školce, kterou navštěvovali kluci, pak pořádala workshopy pro děti a snažila se založit vlastní lesní klub pro domškoláky, tak mě brzy napadlo zkusit štěstí přímo v Gaudi. Atmosféra se mi tuze líbila, úžasní lidé, respektující a přátelské prostředí, chaos i řád a klid. Tohle jsem vlastně já. Potřebuju od obojího trochu. Někdy více to, někdy zase ono. Potřebuji zakotvení v komunitě, být tvůrčí a svá.

S ohledem na mé zájmy a vzdělání se ve škole soustředím na předávání znalostí v oblasti historie, vlastivědy, knih, tradic, bylinoznalectví a hraním deskových her, kde mohu dětem skrze hru předat spousty vědomostí, logického uvažování, kreativity, matematiky, čtení a jiného.

Vzdělání a studium

Co si tak pamatuju, tak jsem byla vždy dost zvídavá, bavilo mě učení se, četba a ráda jsem se dozvídala o všem možném. Dneska se tomu říká multipotencionalita. Pro mě je to zvídavost, hravost, touha. A to se projevilo v mém vzdělání i v mých dobrovolnických aktivitách či na brigádách. 

Studovala jsem zpočátku ekonomické lyceum, ale na vysokou školu jsem již mířila humanitním směrem, který mi byl bližší. Uvažovala jsem i po studiu pedagogiky či psychologie, ale v danou chvíli jsem se rozhodla studovat historii a muzeologii na Slezské univerzitě v Opavě. Nakonec jsem skončila s bakalářským titulem z muzeologie a knihovnictví. A následně pokračovala na Univerzitu Karlovu do Prahy obor historická sociologie. Těsně před státními zkouškami a dokončením diplomové práce jsem postupně porodila dva syny a najednou mi nepřišlo důležité se po nocích učit, psát práci a navštěvovat archivy. V tu dobu si mě povolaly bylinky a jejich síla. A já si postupně prošla dvěma kurzy fytoterapie a též kurzem Bachových květových esencí. Soustředím se nyní na bylinoznalectví a vše kolem něj. 

Profesní zkušenosti

Mé profesní zkušenosti jsou různorodé, neb jsem často dobrovolničila, měla menší brigády či se hledala. Ale vše má svůj smysl a já mohla nasbírat různé střípky znalostí a zkušeností, růst a kvést. Za stěžejní zkušenosti považuji práci v kulturním centru v Ostravě v Cooltouru, kde jsem po několik let byla součástí týmu, který tvořil mapu Ostravy pro zahraniční cestovatele, kterou jsem též editovala. Mezitím jsem studovala, odjela i jako au-pair do Severního Irska, dále pomáhala s tvorbou knihy o stavebně historických památkách, pracovala ve směnárně či se hrabala v hlíně při archeologických vykopávkách nebo na farmě. Po narození synů jsem se vžila do role mámy a byla součástí komunitní, lesní školky, kde jsem tři roky byla v průvodcovském týmu. Tam jsem cítila své nadšení, volnost, kreativitu, která se mohla svobodně projevit. Poté jsem zkoušela pořádat workshopy pro děti na téma tradic a kola roku v přírodě. Nakonec jsem založila spolek Lesakraj, z. s. a chtěla dále pokračovat v tomto duchu v domškoláckém vzdělávání. A nyní jsem zakotvila v Gaudi a cítím, že vše se naplnilo a má cesta vzděláváním, učením sebe a i dětí může krásně pokračovat. A já konečně zakotvím v tom, co mě nejvíce baví a naplňuje.

Zájmy a další zkušenosti

Baví mě číst, sbírat znalosti, rozvíjet se, být kreativní, vnímat lidi a přírodu kolem sebe a někdy jen tak být, a to ideálně u ohně, který mě neskutečně nabíjí. Tak podobně mě nabíjí les, krása přírody a její dary. Sbírám bylinky, tvořím s nimi a používám jejich sílu. 

Letos se nám plní sen a stěhujeme se do domečku, kde máme již slepičky, zahradu a časem přibydou další zvířátka. A tak budeme zase o něco blíž přírodě.