Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Lukáš Nováček

Svobodná demokratická škola Gaudi

Proč právě Gaudi a jaká je zde moje role

S Gaudi jsem se původně seznámil nepřímo prostřednictvím filmu Summerhill. Ten mě zanechal v slzách dojetí z představy, že může být na škole takto důstojně zacházeno s dětmi a jejich časem. Gaudi je pro mě z pohledu dítěte splněný sen. Děti se mohou svobodně rozhodovat, jak si rozloží svůj den ve škole, demokraticky volit pravidla fungování, angažovat se v úkonech, které jsou v jiných školách doménou dospěláků. To a mnohem víc. Z mého současného pohledu průvodce je to krásné a vřelé místo, plné jedinečného talentu jak v řadách dětí, tak i průvodců, kde jeden doplňuje druhého a každý je pro něco zapálený. Jsem vděčný, že mě mé spletité cesty dovedly právě zde. 

V Gaudi se s dětmi věnuji převážně pohybu, ale také tělesném a duševnímu zdraví. Podílím se na pořádání výletů a jiných outdoorových dobrodružství a podporuji v dětech řemeslného ducha.

Vzdělání a studium

Za školních let byly mé zájmy všestranné a necílené. Zajímalo mě téměř vše, ale žádným jedním oborem jsem si nebyl jistý. Studiem gymnázia jsem rozhodování o kariéře odkládal na později, ale nestačilo to. Ani před maturitou jsem si svou dráhou nebyl zdaleka jist, tak jsem naslouchal svému talentu pro jazyky, a šel studovat filozofickou fakultu OSU obor Španělština ve sféře podnikání. 

Ve 33 letech jsem v sobě objevil touhu po poznání a samostudiu – od té doby dodnes se věnuji zdravé životosprávě, biologii a kosmologii a józe, zejména její duševní stránce. 

Mimo to jsem v letech 2020-2022 absolvoval na Ostravské univerzitě 3 semestry studijního oboru Zdravotnické záchranářství. 

Profesní zkušenosti

Povolání učitele jsem jako dítě nevysnil, možná i proto, že mě vychovala máma, zanícená učitelka. Ta se však do mě vepsala více, než bych dříve rád připustil. Již při studiu gymnázia a poté VŠ jsem se angažoval v soukromém doučování angličtiny, češtiny a matematiky. Paralelně s tím jsem však stavěl s rodiči rodinný dům po celé období studia. Když mi pak ve 21 letech do života neplánovaně vstoupila stěžejní plány a hodnoty měnící událost narození prvního dítěte a bylo načase začít vydělávat peníze, dal jsem přednost uplatnění svých zkušeností s řemesly. Od té doby dodnes mě primárně živila všestranná řemeslná činnost. 

Zájmy a další zkušenosti 

Celým životem mě provází láska k pohybu a přírodě. V různém věku jsem se aktivně věnoval různým sportům – tenis, atletika, sebeobrana, lezení a další. Dodnes aktivně provozuji lezení, které je pro mě opravdu srdcovou záležitostí. Ostatní sporty chudáci leží ladem a čekají, až na ně zbude čas…

Postupná cesta životem, seberozvoj, sebevzdělávání, narození mých třech dětí, to vše mě nevyhnutelně dovedlo k přesvědčení, že čas strávený s dětmi má pro mě největší smysl. A to nejen s dětmi svými. Domnívám se, že čas strávený s nimi má oboustranný přínos pro děti i pro mě po stránce rozvoje a pozitivního vlivu. Od roku 2021 se podílím na pořádání tábora spolu s okruhem blízkých přátel. Vždy jednou ročně se vzdálíme od civilizace do krásné přírody a fantazie u řeky Odry a po deseti dnech si odvážíme spoustu nezapomenutelných zážitků.