Ostravská 77, Příbor
704 974 512
info@skolagaudi.cz

Zapojili jsme se do projektu Světová škola

Svobodná demokratická škola Gaudi

Zapojili jsme se do projektu Světová škola

Co to znamená? Dáváme tím najevo, že život školy se neodehrává jen za zdmi, ale naopak je propojen s životem kolem ní, místně i globálně. Učíme se přemýšlet v souvislostech, vnímat, jak svým jednáním ovlivňujeme život na planetě Zemi, snažíme se porozumět událostem a procesům, které se na ni odehrávají. V rámci projektu se budeme zabývat nejen konkrétními tématy (např. biodiverzita, odpovědnost spotřebitele, život v ostatních částech světa apod.), ale budeme přemýšlet i nad tím, jak témata představit veřejnosti a jak s nimi dále pracovat. 

Ve škole vznikl Tým pro Světovou školu. Tři průvodkyně se zúčastnily úvodního semináře, kde si vyzkoušely nové výukové metody a seznámily a propojily se s ostatními nově zapojenými školami. Do týmu se následně připojily děti a společně začínají práci na projektu.

Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen od roku 2006 a to díky stejnojmennému mezinárodnímu projektu. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi – ARPOK a ADRA.

Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Více o samotném projektu se můžete dočíst zde: https://www.svetovaskola.cz/